Glenn Peters
Trong những tình huống tái cấu trúc phức tạp, EY luôn đưa ra định hướng dẫn dắt và lối tư duy mạch lạc để xây dựng sự đồngthuận cho chặng đường phía trước.

Glenn Peters

Phó Tổng Giám đốc, Chiến lược và Giao dịch Tài chính, Ernst & Young Solutions LLP

Chuyên gia tư vấn dày dặn kinh nghiệp trong lĩnh vực tái cấu trúc trên thị trường quốc tế. Cam kết đồng hành cùng với khách hàng vượt qua khó khăn. Người cha đáng tự hào của hai đứa trẻ. Thích biển, các môn thể thao dưới nước và hoạt động giải trí ngoài trời.

Lĩnh vực trọng tâm Chiến lược
Văn phòng Singapore, SG

Ông Glenn có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tái cấu trúc doanh nghiệp, đặc biệt là tư vấn cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính hoặc có nguy cơ phá sản và các bên liên quan nhằm đạt đến sự đồng thuận.

Ông cộng tác với các doanh nghiệp quốc tế/ đối tác xuyên biên giới, bao gồm các tổ chức cho vay sơ cấp và thứ cấp.

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông dành phần lớn thời gian làm việc ở Châu Âu (London) và Châu Á (Singapore và Indonesia). Ông có kỹ năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa.

Ông từng làm việc trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là lĩnh vực vận tải biển và khai thác dầu trong những năm gần đây.

Ông Glenn có bằng Cử nhân Thương mại về Kế toán và Tài chính tại Đại học La Trobe và là thành viên Hiệp hội Kế toán viên Úc và New Zealand.

Ông Glenn đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

“Trong quá trình tái cấu trúc nợ cho khách hàng ở quy mô khu vực và toàn cầu, việc tạo ra sự đồng thuận để duy trì các giá trị trong tương lai chính là yếu tố tiên quyết. Tái cấu trúc nợ thành công đồng nghĩa với việc đôi bên cùng có lợi, doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng phá sản, tái định hình doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nguồn vốn và giải quyết việc làm cho người lao động.”

Liên hệ với ông Glenn