Photographic of  Mai Thi Tuyet Le
Là một chuyên gia EY, chúng tôi được tiếp xúc với đa dạng ngành nghề và loại hình công ty cùng cơ hội gặp gỡ với những con người tài năng.

Lê Thị Tuyết Mai

EY Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán

Tập trung cung cấp dịch vụ kiểm toán cho một loạt các ngành và công ty đa dạng. Nhiều kinh nghiệm phục vụ các công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Nhật Bản.

Lĩnh vực trọng tâm Chất lượng kiểm toán
Văn phòng Hà Nội, VN

Bà Mai là Phó Tổng Giám đốc Kiểm toán, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). Bà có hơn 16 năm làm việc tại EY Việt Nam.

Bà Mai đã tham gia kiểm toán nhiều công ty năng động của Việt Nam và các công ty đa quốc gia, các dự án được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và các đơn vị nhà nước. Các dự án kiểm toán và tư vấn bao gồm kiểm toán theo luật định, kiểm toán nhóm, chuyển đổi sang Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Những nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận của Hoa Kỳ (USGAAP).

Danh mục khách hàng kiểm toán của bà bao gồm các công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất, điện, dầu và năng lượng, xây dựng, khách sạn và dịch vụ.  Bà cũng làm việc với các công ty niêm yết trong nước thuộc lĩnh vực bất động sản và các sản phẩm công nghiệp.

Bà Mai có kiến thức chuyên sâu về IFRS, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), cũng như các quy định và chính sách phát triển trong nước.

Bà có bằng Thạc sĩ Kế toán Quốc tế, Đại học Công nghệ Swinburne, Úc. Bà là thành viên của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam và cũng là thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia).

Bà Mai đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Bà Mai liên tục đóng góp nâng tầm EY Việt Nam để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và xây dựng đội ngũ hiệu suất cao trong các lĩnh vực trọng yếu thuộc chuyên môn của mình. 

Liên hệ với bà Mai