Photographic portrait of Minh .

Minh Quang Phan

EY Việt Nam, Chủ nhiệm, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược

Chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm về tư vấn chiến lược, thẩm định thương mại và chiến lược thâm nhập thị trường mới trong nhiều lĩnh vực như: Giáo dục, Bất động sản, Hàng tiêu dùng và Bán lẻ

Areas of focus Chiến lược

Ông Minh là Chủ nhiệm thuộc đội ngũ chuyên gia EY-Parthenon. Ông đã tham gia thực hiện nhiều dự án tư vấn chiến lược doanh nghiệp, thẩm định thương mại và chiến lược thâm nhập thị trường mới. Khách hàng của ông bao gồm các quỹ đầu tư và các tập đoàn hàng đầu hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Giáo dục, Bất động sản và Xây dựng, Dược phẩm, Hàng tiêu dùng và Bán lẻ. Ông Minh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài chính và Cử nhân Đầu tư và Quản lý Rủi ro Tài chính tại Trường Kinh doanh Cass, Đại học City, Luân Đôn, Vương quốc Anh.

Liên hệ với ông Minh