Sơn Phú Trần

Phó Tổng Giám đốc EY Việt Nam, Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán tại thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia

25 năm kinh nghiệm trong ngành kiểm toán và các dịch vụ bảo đảm, tái cấu trúc và chuyển đổi doanh nghiệp.

Lĩnh vực trọng tâm Dịch vụ Đảm bảo
Văn phòng Hà Nội, VN

​Ông Sơn là Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam), và là Lãnh đạo Dịch vụ Kiểm toán tại thị trường Đông Dương.       

Từ khi gia nhập EY Việt Nam năm 1996 với vai trò là một kiểm toán viên, ông Sơn đã cung cấp dịch vụ cho một loạt các khách hàng, bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà  nước và các tập đoàn tư nhân trong nước.       

Ông phụ trách nhiều cuộc kiểm toán và các dịch vụ bảo đảm liên quan như một phần của việc phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), các dự án huy động vốn quốc tế, tái cấu trúc và chuyển đổi các tập đoàn trong nước.       

​Ông Sơn có bằng Thạc sĩ Kế toán của Đại học Monash ở Úc. Ông là thành viên của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Australia) và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA)

Ông Sơn đang xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn như thế nào

Trên cương vị của mình, ông Sơn hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước nắm bắt, từ đó tiến tới bước tuân thủ, các chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong các lĩnh vực chuyên môn của mình. Đây là một bước quan trọng giúp các doanh nghiệp trong nước vươn xa, đồng thời tham gia vào thị trường tài chính khu vực và toàn cầu trong một nền kinh tế thế giới đang từng ngày hội nhập. 

Liên hệ với ông Sơn