Photographic portrait of Trần Anh Thi

Trần Anh Thi

Chủ nhiệm, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược

Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm về lập kế hoạch, chiến lược và vận hành doanh nghiệp

Area of focus Chiến lược

Ông Thi là Chủ nhiệm EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam. Ông là chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm về chiến lược, lập kế hoạch và vận hành doanh nghiệp. Trước khi gia nhập EY, ông Thi từng đảm nhiệm qua nhiều vai trò quản lý về Chiến lược và Vận hành, Kế hoạch ở nhiều tập đoàn/doanh nghiệp đầu ngành trong các mảng phát triển bất động sản, thiết bị gia dụng điện tử. Ông Thi tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính và Thương mại Quốc tế trường Đại học Leeds Metropolitan, Vương Quốc Anh. Ông cũng có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Hoa Sen, Việt Nam. 

Contact us