Photographic portrait of Tu Manh Nguyen

Nguyễn Mạnh Tú

EY Việt Nam, Chủ nhiệm cao cấp, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược

Chuyên gia tư vấn chiến lược, kiểm soát nội bộ và giao dịch tài chính trong nhiều lĩnh vực, bao gồm bất động sản, bán lẻ, dược phẩm, năng lượng, ngân hàng và tài chính.

Related topics Chiến lược

Ông Tú là Chủ nhiệm cao cấp EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Ông Tú có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, kiểm soát nội bộ và giao dịch tài chính trong nhiều ngành khác nhau, bao gồm bất động sản, bán lẻ, dược phẩm, năng lượng, ngân hàng và tài chính. Ông Tú đã tham gia quản lý nhiều dự án tư vấn chiến lược tăng trưởng, chiến lược đầu tư và gia nhập thị trường mới, đánh giá và phát triển kinh doanh cũng như thẩm định thương mại. Khách hàng của ông Tú bao gồm từ các công ty lớn nhất Việt Nam đến các công ty cổ phần tư nhân quốc tế. Trước khi gia nhập EY, ông Tú từng giữ các vị trí quan trọng về quản lý chiến lược, kiểm soát nội bộ và phân tích tài chính tại các ngân hàng và tập đoàn danh tiếng. Ông Tú có bằng Tiến sĩ ngành Cơ học vật liệu của trường Đại học Paris Est và bằng MBA của trường Đại học Versailles, Pháp.

 

Liên hệ với ông Tú