Photographic Portrait of Nam Tuan Phung

Phùng Tuấn Nam

Chủ nhiệm, EY-Parthenon - Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam

Chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng, hàng tiêu dùng, thực phẩm và đồ uống, và chuỗi cung ứng

Ông Nam là Chủ nhiệm EY-Parthenon - Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam. Ông Nam là chuyên viên tư vấn có nhiều kinh nghiệm về chiến lược và chuyển đổi doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nghỉ dưỡng, tiêu dùng nhanh, thực phẩm và đồ uống, và chuỗi cung ứng. Trước khi gia nhập EY, ông Nam từng là chủ nhiệm tư vấn tại một công ty kiểm toán và tư vấn lớn ở Việt Nam. Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị tại Trường Kinh doanh Cass, Đại học City, Vương quốc Anh.

Contact  Phùng