photographic portrait of Viet Minh Chu

Chu Minh Việt

EY Việt Nam, Chủ nhiệm, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược

Kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khả thi, phát triển sản phẩm và chiến lược.

Lĩnh vực trọng tâm Chiến lược
Văn phòng Hà Nội, VN

Ông Việt là Chủ nhiệm EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Ông Việt có hơn 9 năm hoạt động trong ngành Tư vấn Bất động sản, bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu thị trường, đánh giá hiệu quả đầu tư và chiến lược sản phẩm. Ông đã tham gia tư vấn nhiều dự án khác nhau cho các nhà phát triển bất động sản trong nước và quốc tế. Trước khi gia nhập EY, ông Việt là Quản lý Phòng Quản trị Dự án tại một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam, phụ trách hoạch định chiến lược cho các dự án trung tâm thương mại trên phạm vi toàn quốc. Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (Tài chính và Ngân hàng) tại trường Đại học Assumption, Thái Lan.

Liên hệ với ông Việt