ey-vu-hoang-cao-senior-manager-hcm

Cao Hoàng Vũ

EY Việt Nam, Chủ nhiệm cao cấp, EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược

Chuyên gia tư vấn đáng tin cậy với kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Tư vấn Doanh nghiệp và Tư vấn Giao dịch tài chính ở nhiều ngành đa dạng

Ông Vũ là Chủ nhiệm cao cấp EY-Parthenon Tư vấn Chiến lược, Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (EY Consulting VN). Ông Vũ có 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tư vấn Doanh nghiệp và Tư vấn Tài chính, bao gồm Tư vấn Chiến lược, Tư vấn Tài chính và Tái cấu trúc Doanh nghiệp, Tư vấn Cải thiện Hiệu quả Hoạt động của Doanh nghiệp. Ông đã thực hiện tư vấn cho nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và các dự án xuyên biên giới có quy mô lớn và phức tạp. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Umeå, Thụy Điển và Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Liên hệ với ông Vũ