Bán và chia tách

Tạo điều kiện quản lý danh mục đầu tư chiến lược và thoái vốn tốt hơn để nâng cao giá trị doanh nghiệp từ việc bán toàn bộ công ty, chia tách hoặc liên doanh. Tư vấn quản lý danh mục đầu tư chiến lược của chúng tôi giúp doanh nghiệp quyết định bán mảng kinh doanh nào và vào thời điểm nào. Chúng tôi thực hiện tư vấn xuyên suốt quy trình thoái vốn, bao gồm việc xây dựng chiến lược, chia tách và ổn định trước khi hoàn tất thương vụ.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Chúng tôi hỗ trợ để giúp bạn đạt được mục tiêu thoái vốn của mình.

Các bộ phận thoái vốn đa dạng của chúng tôi mang lại toàn bộ giá trị cho dù bạn là công ty hay quỹ đầu tư tư nhân, vì chúng tôi giúp bạn hạn chế sự gián đoạn, quản lý các cấu trúc chi phí còn lại và cho phép bạn tập trung vào tăng trưởng toàn diện trong tương lai.

Chúng tôi giúp bạn quản lý để tạo ra các cột mốc giá trị và mô hình giao dịch hiệu quả, tiếp thị doanh nghiệp cho người mua, tối ưu hóa các thuộc tính thuế cho người mua và người bán, chuẩn bị khắc phục tài chính và phát triển các kế hoạch kinh doanh riêng biệt.

Chúng tôi đem đến góc nhìn chuyên sâu nhằm giúp doanh nghiệp trả lời được các câu hỏi:

 • Tôi nên bán gì để định vị lại doanh nghiệp của mình trên thị trường?
 • Làm thế nào tôi có thể bán tài sản với giá tối ưu?
 • Làm cách nào để tôi có thể tối ưu hóa chiến lược thoái vốn của mình để huy động vốn cho các khoản đầu tư trong tương lai?
 • Làm cách nào để tôi có thể bán các tài sản không phải cốt lõi để bảo toàn vốn và giúp chuyển đổi kỹ thuật số doanh nghiệp của mình?
  • Chiến lược danh mục đầu tư, tối ưu hóa và quản lý

   Chúng tôi giúp khách hàng đánh giá danh mục tài sản, bao gồm mức độ phù hợp với chiến lược, các giá trị cơ bản và tỷ lệ đóng góp vào kết quả kinh doanh tổng thể và các phương án thực hiện giao dịch.

  • Ý kiến công bằng

   Một ý kiến khách quan độc lập có thể giúp hội đồng quản trị giảm thiểu các nguy cơ bằng cách tăng cường quy trình đánh giá giao dịch, đẩy mạnh hoạt động giám sát ủy thác và bảo vệ giá trị của các cổ đông.  

   Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

  • Thẩm định trước khi bán

   Chúng tôi chuẩn bị thông tin về tài chính, thuế, nhân sự và hoạt động khác dựa trên sự hiểu biết về nhu cầu và ưu tiên của bên mua kết hợp với việc sử dụng các kỹ thuật phân tích tiên tiến – sự chuyển đổi các thuật toán chiến lược, tài chính hoặc vận hành kết hợp với dữ liệu phức tạp đưa vào thông tin, tất cả những thứ đó tạo điều kiện thực hiện các hành động quyết đoán hơn, nhanh hơn và tốt hơn.

   Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

  • Phân tích giao dịch

   Chúng tôi giúp doanh nghiệp khai phá sức mạnh của dữ liệu lớn để hỗ trợ các chiến lược phân bổ nguồn vốn của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và quy mô.

   Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

  • Xây dựng câu chuyện vốn chủ sở hữu

   Chúng tôi giúp doanh nghiệp xây dựng câu chuyện vốn chủ sở hữu hấp dẫn đối với các bên mua và quyết định giá bán.

  • Cơ cấu thuế

   Chúng tôi giúp doanh nghiệp hiểu rõ tình hình thuế hiện tại và các phương án cơ cấu thuế để tăng giá trị vật chất thu về sau khi nộp thuế.

   Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

  • Chuẩn bị cơ sở cho thương vụ và các hạng mục tài chính có thể kiểm chứng được

   Chúng tôi hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật về báo cáo tài chính của công ty chia tách và hỗ trợ quá trình kiểm toán bằng việc hỗ trợ về vấn đề báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý và đối chiếu báo cáo tài chính đã được kiểm toán với báo cáo tài chính trên cơ sở thương vụ.

  • Đàm phán và thực hiện

   Chúng tôi giúp ban lãnh đạo chuẩn bị sẵn sàng để tương tác với các bên mua tiềm năng và xây dựng các phương án dựa trên cơ sở thực tế cho việc đàm phán điều chỉnh giá mua, lịch trình ký kết và thỏa thuận dịch vụ trong giai đoạn chuyển tiếp.

  • Lập kế hoạch chia tách hoạt động

   Chúng tôi xây dựng một lộ trình chia tách cho các bộ phận chủ chốt, bao gồm tài chính, nhân sự, kế toán và công nghệ thông tin, trong đó có xem xét đến các yêu cầu pháp lý và lập kế hoạch thuế.

   Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

  • Đánh giá mức độ sẵn sàng và lập kế hoạch cho ngày đầu tiên

   Chúng tôi thực hiện đánh giá nhanh về các rủi ro tài chính, thuế và hoạt động, và những cân nhắc quan trọng đối với mức độ sẵn sàng cho những ngày đầu tiên, bao gồm việc giữ chân nhân viên, khách hàng và nhà cung ứng, các vấn đề về công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng.

  • Cải thiện hiệu quả của mảng kinh doanh còn lại

   Chúng tôi giúp doanh nghiệp quản lý cơ cấu chi phí còn lại để doanh nghiệp có thể tập trung vào tăng trưởng trong tương lai, bao gồm các cơ hội đầu tư vào mảng kinh doanh cốt lõi, giảm mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính và cải thiện hiệu quả vốn lưu động.

  Trong hai năm liên tiếp, EY được công ty phân tích ALM Intelligence xếp hạng là Công ty Dẫn đầu về Tư vấn Thoái vốn và nằm trong nhóm cao nhất về số lượng dịch vụ cung cấp, tháng 12 năm 2018 và năm 2019. 

  Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Tư vấn Thoái vốn của chúng tôi. Mở rộng  (tiếng Anh)

  EY được công ty phân tích ALM Intelligence xếp hạng là Công ty dẫn đầu về tư vấn thoái vốn

   

  Tìm hiểu thêm (tiếng Anh)

  Liên hệ với chúng tôi

  Bạn có câu hỏi về thoái vốn? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.