Suy nghĩ lớn liệu có thể giảm thiểu tranh cãi về thuế của doanh nghiệp?

5 phút đọc 8 thg 5 2020
Tác giả EY Tax Insights

Tax insights for business leaders

The best EY content exploring how tax is moving from the backroom to the boardroom to be a critical consideration in a wide range of activities.

5 phút đọc 8 thg 5 2020
Chủ đề liên quan Tư vấn Thuế

Hiển thị văn bản

  • Tax steps into the light (pdf)

  • Dimming the glare: trends in tax controversy (pdf)

  • Finding your glow: how businesses can optimize their tax function (pdf)

  • Out of the dark how efforts to stop BEPS are driving tax risk (pdf)

  • From the source: The view from tax authorities (pdf)

Tính kết nối toàn cầu gia tăng nghĩa là tranh cãi về thuế có thể lan truyền nhanh chóng giữa các quốc gia.

Các chính phủ đang thu thập nhiều thông tin hơn bao giờ hết đồng thời sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao để xác định và có biện pháp về các vấn đề thuế. Các chính phủ cũng đang chia sẻ thông tin này với tốc độ kỷ lục.

“Các chính phủ đang chia sẻ thông tin, và các cơ quan thuế đang hợp tác xuyên biên giới,” theo ông Calafia Franco, Lãnh đạo mảng Tranh cãi của Trung tâm Kinh doanh EY Mỹ Latinh. “Giờ đây, các cơ quan thuế có nhiều thông tin hơn và họ ngày càng gắt gao hơn. Họ có vị thế tốt hơn để thách thức một số vấn đề về thuế.” 

Jeffrey Michalak - Lãnh đạo Dịch vụ Giao dịch và Thuế Quốc tế của EY Toàn cầu, cho biết: “Trong lịch sử, các công ty toàn cầu xem kiểm toán là những sự kiện riêng rẽ. Họ sẽ giải quyết một vấn đề kiểm toán, một vấn đề xuyên biên giới, với một hoặc có lẽ cả hai bên của một giao dịch xuyên biên giới. Vấn đề kiểm toán đó có thể xuất hiện trong một giao dịch tương tự ở đâu đó trên toàn cầu, và đó cũng sẽ là một sự giải quyết riêng biệt.” 

“Ngày nay, với việc chia sẻ thông tin,” Jeffrey nói, “khi tôi giải quyết một cuộc kiểm toán, cuộc kiểm toán đầu tiên, các quốc gia khác trên thế giới nơi tôi đang thực hiện các loại giao dịch tương tự trong công việc của mình đều nhìn thấy cách giải quyết cuộc kiểm toán đó. Điều này ảnh hưởng đến các cuộc trò chuyện của tô với các chính phủ khác trên thế giới.” 

Rob Hanson -Lãnh đạo Tranh cãi về Thuế của EY Toàn cầu cũng cho biết thêm:“Chúng tôi đã phát triển bộ khung cho các công ty để theo dõi và quản lý vấn đề tranh cãi trên toàn cầu. Chúng tôi đã giúp họ phát triển các cấu trúc và chính sách tích hợp toàn cầu xung quanh việc quản lý tranh cãi về thuế.” 

“Kết quả,” Rob nói, “là các công ty này hiện có các kho kiểm toán tập trung. Điều này giúp họ có sự giám sát và kiểm soát tốt hơn các cuộc kiểm toán của mình trên toàn cầu. Nó cũng cho phép họ chia sẻ các vấn đề và thông lệ tốt nhất trong nội bộ.” 

 Xem thêm trong loạt video của chúng tôi về tương lai của thuế.

Tóm lược

Tranh cãi về thuế toàn cầu đang gia tăng về số lượng và cường độ khi các chính phủ thu thập và chia sẻ nhiều thông tin hơn bao giờ hết. 

Về bài viết này

Tác giả EY Tax Insights

Tax insights for business leaders

The best EY content exploring how tax is moving from the backroom to the boardroom to be a critical consideration in a wide range of activities.

Chủ đề liên quan Tư vấn Thuế
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)