Tin nhanh về Thuế - Chương trình “hộ chiếu vắc xin phòng COVID-19”

1 thg 7 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

  • ey-tax-alert-immigration-covid-19-vaccine-passport-pilot-program-july2021-vn.pdf

Tin nhanh về Thuế - Chương trình “hộ chiếu vắc xin phòng COVID-19”  đề cập đến nội dung chính sau:

  • Trong tháng 7 năm 2021, Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai thí điểm chương trình giảm thời gian cách ly y tế tập trung chỉ còn 7 ngày, thay vì 21 ngày đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 và nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế tại tỉnh Quảng Ninh.
  • Người nhập cảnh theo chương trình này phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trước khi nhập cảnh.
  •  Chương trình này không áp dụng đối với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Tin nhanh về Thuế  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.