Bản tin nhanh về Thuế - Xuất nhập cảnh tại Việt Nam tháng 9 năm 2020

21 thg 9 2020
Khu vực pháp lý Vietnam

Hiển thị văn bản

Bản tin nhanh về Thuế - Xuất nhập cảnh tại Việt Nam tháng 9 năm 2020 cung cấp những thông tin chính sau:

  • Bộ Y tế đã ban hành công văn số 4674/BYT-MT, ngày 31 tháng 8 năm 2020 hướng dẫn về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng là nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp cùng thân nhân (gọi tắt là chuyên gia) và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ. Theo đó, những đối tượng này không phải cách ly y tế tập trung 14 ngày song phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
  • Công văn này ban hành các yêu cầu chung về phòng, chống dịch COVID-19 cho chuyên gia trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, bao gồm yêu cầu đối với chuyên gia, nơi lưu trú, nơi diễn ra cuộc họp và những người tiếp xúc gần với các chuyên gia và khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ.
  •  Các bộ có liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố có trách nhiệm ban hành các quy trình hướng dẫn chi tiết.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.