Bản tin nhanh về Thuế tháng 01 năm 2020

16 thg 1 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này bao gồm các lưu ý về kỳ kê khai quyết toán thuế cuối năm.

  • Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
  • Kê khai giao dịch liên kết (GDLK)
  • Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)