Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan tháng 9 năm 2020

21 thg 9 2020
Khu vực pháp lý Vietnam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế cập nhật - Hải quan tháng 9 năm 2020 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

 • Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/08/2020 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại ASEAN (ATIGA).
 • Một số công văn hướng dẫn đáng chú ý của Tổng cục Hải quan (TCHQ).
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA).
 • Chính sách thuế đối với hoạt động gia công của Doanh nghiệp chế xuất (DNCX).
 • Chính sách thuế nhập khẩu và thủ tục hải quan khi chuyển đổi DNCX sang doanh nghiệp thường.
 • Chính sách thuế đối với các dự án điện mặt trời.
 • Thuế GTGT cho hàng hóa là dụng cụ, thiết bị y tế nhập khẩu.
 • Chính sách thuế hàng tạm xuất tái nhập theo hợp đồng thuê mượn để thi công công trình.
 • Chính sách nhập khẩu đối với hàng tiêu dùng đã qua sử dụng.
  • Giải đáp vướng mắc về trị giá hải quan.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.