Bản tin Thuế cập nhật tháng 1 năm 2021

13 thg 1 2021
Phân loại Bản tin nhanh
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế cập nhật tháng 1 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây:

  • Hướng dẫn về chính sách thuế đối với khoản chi phí cách ly bắt buộc cho chuyên gia nước ngoài do đại dịch COVID-19
  • Hướng dẫn thuế giá trị giá tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư
  • Yêu cầu của Tổng Cục thuế (TCT) về tình hình đôn đốc thu hồi nợ thuế
  • Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động hỗ trợ phí vận chuyển cho cá nhân kinh doanh

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin Thuế cập nhật  của chúng tôi. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.