Bản tin Thuế cập nhật tháng 6 năm 2021

8 thg 7 2021
Khu vực pháp lý Việt Nam

Hiển thị văn bản

Bản tin Thuế cập nhật  tháng 6 năm 2021 của chúng tôi bao gồm những điểm chính sau đây: 

  • Hướng dẫn mới về thực hiện thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh
  • Sửa đổi quy định về việc phải xin giấy xác nhận của Bộ Y tế để được hưởng thuế suất thuế GTGT 5% đối với thiết bị y tế
  • Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.