Bản tin Thuế cập nhật tháng 05 năm 2020

6 thg 6 2020
Khu vực pháp lý Việt Nam

Bản tin Thuế này bao gồm các điểm chính sau:

  •  Nội dung liên quan đến việc không được trừ chi phí thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ.
  •  Khả năng xin hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.
  •  Một vài điểm mới về gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN triển khai theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP.
  •  Dự thảo về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2020.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến Bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của vấn đề này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong Bản tin của chúng tôi.