Bản tin Thuế cập nhật tháng 9 năm 2020

21 thg 9 2020
Khu vực pháp lý Vietnam

Bản tin Thuế tháng 9 năm 2020 của chúng tôi cập nhật những điểm chính sau đây:

  • Giảm tiền thuê đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
  • Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cơ sở xã hội hóa.
  • Thay thế hướng dẫn về thuế TNDN và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các khoản chi cho nhân viên trong đại dịch COVID-19.
  • Tiếp tục tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) cho một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
  • Trách nhiệm của công ty người lao động trong việc kê khai sai người phụ thuộc hoặc ủy quyền quyết toán sai dẫn đến phát sinh số thuế nộp thêm hoặc giảm số thuế được hoàn.

Chúng tôi hoan nghênh các yêu cầu, ý kiến hoặc đề xuất của Quý vị liên quan đến bản tin của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung của tài liệu này có thể được chuyển đến đầu mối liên lạc của Quý vị tại EY hoặc các địa chỉ liên lạc được đề cập trong tài liệu.