Ledige stillinger

  • Share


Nyutdannede

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
Advisory Nyutdannede rådgivere til IT Advisory Oslo
Advisory Rådgiver med realfaglig bakgrunn
Assurance og Advisory Åpen søknad for nyutdannede
Skatt og avgift | Tax Trainee - Oslo
Skatt og avgift | Tax Trainee - Stavanger
Skatt og avgift | Tax Åpen søknad for nyutdannede - Tax
Skatt og avgift | Tax Nyutdannede jurister - Vestfold
Revisjon | Assurance Åpen søknad - Agder/Telemark
Revisjon | Assurance Åpen søknad - Vestfold


Erfarne

Stillinger med bemanningsbehov i flere regioner

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
Rådgivning | Advisory Program- og prosjektledere
Rådgivning | Advisory Virksomhetsarkitekt og IT-/løsningsarkitekter
Rådgivning | Advisory Enterprise Intelligence Rådgiver
Rådgivning | Advisory Business Analytics Rådgiver
Rådgivning | Advisory Erfarne konsulenter til vårt Finance & Performance Management (FPM) team
Rådgivning | Advisory Konsulenter til vårt Supply Chain & Operations Team (SCO) – Bergen og Stavanger

Oslo

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
Transaksjonsrådgivning | TAS Analyst - Operational Transaction Services
Skatt og avgift | Tax Avgiftsrådgiver
Skatt og avgift | Tax Manager - Talent and Reward
Rådgivning | Advisory Erfarne SAP-forretningsrådgivere
Rådgivning | Advisory Rådgiver innenfor IT-ledelse og -styring
Rådgivning | Advisory Senior manager - Oil Field Services
Rådgivning | Advisory Rådgiver til vår RISK-avdeling
Rådgivning | Advisory Prosjektledere med LEAN-kompetanse
Rådgivning | Advisory Prosjektleder til vårt Supply Chain & Operations team
Rådgivning | Advisory Seniorkonsulenter og managere med HR-faglig bakgrunn
Rådgivning | Advisory Erfarne konsulenter innen informasjonssikkerhet
Rådgivning | Advisory Erfarne konsulenter innen Program Risk Management (PRM)
Financial Services | Advisory Aktuar eller rådgiver med forsikringskompetanse
Financial Services | Advisory Erfaren konsulent innen Risk Management i finansiell sektor
Financial Services | Advisory Erfaren konsulent innen IT-basert risikostyring
Financial Services | Advisory Konsulent innen IT-strategi og styring i finanskonsern
Financial Services | Advisory Konsulent innen IT-drevne prosessforbedringer – CRM
Financial Services | Advisory Erfaren konsulent innen IT-drevne prosessforbedringer - bank/skadeforsikring
Financial Services | Advisory Konsulent innen CRM utvikling og tjenester
Financial Services | Advisory Erfaren konsulent innen strategi og forretningsutvikling
Financial Services | Advisory Erfaren konsulent innenfor regulatoriske endringer i Finansbransjen
Finance & Perf. Mgmt. | Advisory Erfarne konsulenter innen virksomhetsstyring
Finance & Perf. Mgmt. | Advisory Erfarne konsulenter innen likviditetsstyring og finansstrategi
Revisjon | Assurance Nye konsulenter til vår Insourcing Services avdeling
HR-avdelingen | CBS Rekrutteringskonsulent

Region Vest

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
Revisjon | Assurance Erfarne revisorer til våre kontor i Sogn & Fjordane
Rådgivning | Advisory Konsulenter til vårt Supply Chain & Operations Team (SCO) – Bergen og Stavanger
Rådgivning | Advisory Erfarne konsulenter til vårt Finance & Performance Management (FPM) team
Rådgivning | Advisory Virksomhetsarkitekt og IT-/løsningsarkitekter
Rådgivning | Advisory Erfarne konsulenter søkes til EY Advisory Region Vest

Region Rogaland

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
Transaksjonsrådgivning | TAS Rådgiver - Transaksjonsrådgivning
Revisjon | Assurance Revisorer, erfarne og nyutdannede - Haugesund
Revisjon | Assurance Erfarne revisorer - Stavanger
Revisjon | Assurance Leder til vår Insourcing Services avdeling - Stavanger
Revisjon | Assurance Nye konsulenter til vår Insourcing Services avdeling - Stavanger
Skatt og avgift | Tax Ligningspapirer og årsregnskap - Stavanger
Skatt og avgift | Tax Advokater/advokatfullmektiger/skatterådgivere - Stavanger
Skatt og avgift | Tax Advokat/advokatfullmektig - forretningsjus - Stavanger
Rådgivning | Advisory Konsulenter til vårt Supply Chain & Operations team - Stavanger
Rådgivning | Advisory Konsulenter til vårt Supply Chain & Operations Team (SCO) – Bergen og Stavanger
Rådgivning | Advisory Erfarne konsulenter til vårt Finance & Performance Management (FPM) team
Rådgivning | Advisory Virksomhetsarkitekt og IT-/løsningsarkitekter

Region Midt-Norge

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
Revisjon | Assurance Erfaren revisormedarbeider - Ålesund
Skatt og avgift | Tax Advokat, jurist eller rådgiver- Ålesund
Rådgivning | Advisory Konsulenter og prosjektledere innenfor IT-rådgivning - Trondheim
Rådgivning | Advisory Rådgivere/konsulenter til vår rådgivningsavdeling - Trondheim

Region Agder-Telemark-Vestfold

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
Skatt og avgift | Tax Skatterådgivere - Vestfold
Skatt og avgift | Tax Advokater/Advokatfullmektige - Vestfold

Region Buskerud

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
  For øyeblikket ingen ledige stillinger.

Region Mjøs

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
Skatt og avgift | Tax Avgiftsrådgiver - Lillehammer

Region Nord

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
  For øyeblikket ingen ledige stillinger.

Region Østfold

Forretningsområde Stillingsbetegnelse
  For øyeblikket ingen ledige stillinger.