5 minuti lugemine 23. veebruar 2022
Five trends to change universities – is Estonia ready for it?

Viis ülikoolide muutumissuunda – kas Eesti on selleks valmis?

Autor: Siim Aben

EY Eesti konsultatsiooniteenuste valdkonna partner

Siim on kogenud IT-ärikonsultant. Talle meeldib perega reisida ning oma pojaga tennist mängida. Tema huvide hulka kuuluvad ka suusatamine ning klassikaline muusika.

5 minuti lugemine 23. veebruar 2022

Tulevikus on kõrgharidusasutused hoopis teistsugused. Juba praegu peavad ülikoolide juhid tudengite muutuvaid vajadusi strateegiliselt ümber hindama ja looma haridusteenuste pakkumiseks digitaalseid ökosüsteeme. Kui seda ei tehta, siis aegub ja kaotab oma tähtsuse kogu traditsiooniline ülikoolimudel koos tüüpilise taristu, kasvavate kulude, näost näkku toimuva akadeemilise tegevuse, suurtes auditooriumides peetavate loengute ja tudengieluga.

Ülikoolid peavad muutuste tegemisel silmas pidama kaasaegsete kõrgharidusasutuste visiooni – näiteks visiooni 2030. aastaks – ning käituma juba praegu vastavalt, et soovitud ideaali suunas liikuda. Järgnevalt on kirjeldatud viit suunda, milles ülikoolid lähitulevikus muutuma hakkavad.

Paindlik lähenemisviis märkimisväärselt madalamate kuludega

Kujutage ette, et kõrgharidus on sama hästi kättesaadav kui internetiostud või finantsteenused. Nimelt muutub digitaalsete teenuste kasutamine tudengite jaoks sama mugavaks kui mistahes teise veebipõhise vahendi või teenuse puhul. Oma digitaalse konto kasutamine, kursused, täismahus loengud ja testid muutuvad tudengitele ligipääsetavaks just sel ajal ja selles mahus, nagu neile sobib. Lisaks tehakse neile kättesaadavaks kõik maailma parimad kursused ja õppejõud. Õppeprotsessis kasutatakse hübriidmooduleid, milles ühendatakse parimad veebipõhised ja näost näkku võimalused. Selline haridus on praegusest oluliselt odavam, ei nõua nii suuri kulutusi taristule ja suurendab üliõpilaste arvu.

Individuaalne süvaõpe

Kujutage ette, et 2030. aastal võib haridus olla midagi sellist nagu muusika kuulamine Spotifys – teisisõnu, pärast digitaalselt tehtud õppimisvalikuid juhivad tehisintellekt ja algoritmid teid mööda haridusteed, mis on loodud üksnes teile, sest teie huvid ja tugevused on teada. Teie haridusteekond on läbinisti individuaalne ja teie vajadustele vastav – samamoodi nagu muusika Spotify.Imagine that in 2030 education might be something like listening to music on Spotify, in other words, you make a digital choice of what you want to study while AI and algorithms guide you farther along the educational path that is exclusively yours as they are aware about your interests and what you are good at. Your educational path becomes completely individual and adequate – the same way as music on Spotifys.

Kas hetke ülikoolidemudel on toimiv ka tulevikus?

Lae alla raport kõrgema hariduse tuleviku kohta (Future of Higher Education report).

Tellin raporti

Täpselt hinnatav hariduspakkumine

Kujutage ette, et 2030. aastal võib haridus olla sama kergesti reaalajas hinnatav nagu seda on praegu  näiteks finantstooted ja -teenused. Juba täna on investoritel täielik ülevaade investeerimisfondidest – nende toimimisest, kasumist, iga minutiga muutuvatest tulevikuvaadetest – ja need teadmised on kättesaadavad kõikjal üle maa. Sama võiks toimuda ka ülikoolide töös, kus antaks reaalajas teavet üliõpilaste arvamusest haridusasutuste kohta, õppejõududest, kursustest, üliõpilaste karjäärivalikutest ja palkadest. See teave oleks saadaval kindlas rakenduses, nagu see käib investeeringutega börsil.

Rahaliselt jätkusuutlik teadustöö

Kujutage ette, et ülikooli teadusprojektid oleksid välja arendatud koostöös ettevõtetega ja selgete rahaliste eesmärkidega, kindlustades niiviisi teadustöö rahalise iseseisvuse, mis ei vaja riigi toetust ega grante. Ülikoolid ühendatakse osaliselt ettevõtlusega – projektidega töötatakse koos, ettevõtte töötajate jaoks arendatakse välja erikursusi jne. Nii oleks teadustöö rahaliselt jätkusuutlik ja seotud ka majanduse arenguga.

Globaalne pakkumine lokaalsele nõudlusele

Kujutage ette, et tehnoloogia toel hakkavad hariduse nõudlus ja pakkumine üle maailma märkimisväärselt muutuma. See tähendab, et andekad üliõpilased Londonis, Riias või Hanois pääseksid kõik ligi oma veebis õpitava eriala parimatele õppejõududele ja kursustele, ühendades seda vajaduse korral tööga kohaliku ülikooli laboratooriumis, mida juhendaks välismaa teadlane videokõne vahendusel. Üliõpilased saaksid rahvusvaheliselt tunnistatud ainepunkte mitmesugustest haridusasutustest eri riikides, ja seda kõike mõistliku hinnaga. Selline kujutelm tuleviku haridusest suurendab oluliselt ülikoolidevahelist konkurentsi. Teisisõnu: Riia elanikul on valida kogu maailma võimaluste seast, ilma et oleks vaja minna välismaale õppima nagu praegu.

Võta meiega ühendust

Võta ühendust, et rohkem teada saada.

Viide

Kõiki neid suundi on juba ka päriselus märgata, kuigi veel sellisel määral, et need pole meie juurdunud arusaamu ülikoolist muutnud. Tuleb aga meeles hoida, et kõik need suunad rajanevad juba olemasolevale tehnoloogiale ja protsessidele, mis on juba muutnud paljusid teisi valdkondi, alates finantsaladest ja riigijuhtimisest ning lõpetades meedia, kaubanduse ja meelelahutusega. Kõrgharidus ei ole erand. Need suunad kujutavad endast Eesti kõrgharidusasutuste jaoks nii võimalust kui ka ohtu. Elluviidavad reformid peavad neid võimalusi kasutama.

Sellest artiklist

Autor: Siim Aben

EY Eesti konsultatsiooniteenuste valdkonna partner

Siim on kogenud IT-ärikonsultant. Talle meeldib perega reisida ning oma pojaga tennist mängida. Tema huvide hulka kuuluvad ka suusatamine ning klassikaline muusika.

Related topics Consulting