EY Badges: vastutuse välistamine

Medal (EY Badge) on antud medali väljateenimise hetkel kehtinud EY-siseste kriteeriumite alusel (millest mõnda võidakse hinnata subjektiivselt). Seetõttu ei tohiks seda võtta medali saanud isiku või terve EY võrgustiku töö kvaliteedinäitaja või -garantiina ega oskuse või asjatundlikkuse kinnitusena.