EY vihjeliin

EY vihjeliin võimaldab teatada ametialaste normide rikkumistest ning ebaeetilisest, ebaseaduslikust või EY globaalse eetikakoodeksi vastasest tegevusest. Mis tahes rikkumise korral võtta ühendust vihjeliini kaudu.

Enne vihjeliini kasutamist soovitame kaaluda otse mõne EY töötaja poole pöördumist.

Kui see ei ole sinu arvates mõistlik või kui sa ei tea, kellega ühendust võtta, võid saata EY-le teate vihjeliini kaudu (veebis või telefoni teel), märkides ära ka selle, kuidas soovid, et EY sinu teatele vastaks.

Veebi kaudu edastatud vihjed saadetakse kõigepealt EthicsPointile, kes on vihjeliini sõltumatu, kolmandast isikust haldaja. Seejärel edastab EthicsPoint selle kiiresti asjaomastele kvaliteedi- ja riskijuhtimise eest vastutavatele töötajatele või EY juristile ülevaatamiseks ja uurimiseks. Telefoni teel edastatud vihjed võtab olenevalt asukohariigist vastu kas EthicsPoint või EY vihjeliini töötaja.