Janis Kaulins
Sisekontroll on äri usaldusväärsuse ja kindlustunde alustala. Tõhus vastavuskontrolli süsteem ja eetikapõhimõtted tagavad tulemusliku äritegevuse ning vähendavad rikkumistest tingitud riski ettevõtte väärtusele.

Janis Kaulins

EY Baltikumi sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise partner | CCaSS, CFA, FCCA, CAMS-Audit, CISSP

Baltikumi sisekontrolliteenuste ning kliimamuutuste ja jätkusuutlikkuse valdkonna juht, aitab võidelda finantskuritegevusega, saavutada sisekontrolli eesmärke, kaitsta ettevõtete väärtust.

Kontor Riga, LV

Janis on EY partner ning juhib Balti riikides sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise valdkonda.

Tal on rohkem kui 11-aastane töökogemus finantsteenuste sektoris auditi- ja nõustamisteenuste osutamisel, sealhulgas kaheaastane kogemus finants-, sise- ja vastavuskontrollide tegemisega Luksemburgis.

Janisel on järgmised kutsealased kvalifikatsioonid:
-> Finantsanalüütiku sertifikaat (CFA)
-> Raamatupidajate kutseliidu liikmesus (FCCA)
-> Rahapesuvastase tegevuse spetsialisti sertifikaat (CAMS) ja edasijõudnud audiitori sertifikaat (CAMS-Audit)
-> Sertifitseeritud infoturbespetsialist (CISSP)

Janis lõpetas USA-s asuva Lawrence'i Ülikooli bakalaureuseõppe majanduse ja matemaatika ning psühholoogia erialal magna cum laude.

Janis on rahapesuvastase tegevuse spetsialistide ühenduse ACAMS Balti esinduse kaasasutaja ja juhatuse liige ning sage esineja rahvusvahelistel konverentsidel, kus räägib uuenduste tegemisest finantskuritegevuse vastases võitluses ja digitaliseerimisest finantsteenuste valdkonnas.

Loome paremini toimivat maailma.

"Ma teen iga päev klientidega koostööd, et aidata neil mõista ja lahendada vastavusnõuete rikkumise, üleastumiste ja regulatsioonidega seotud probleeme ning toetada neid tõhusamate vastavuskontrolli süsteemide loomisel ja rakendamisel. Ma usun, et ettevõtte usaldusväärsuse ja kindlustunde suurendamine ei ole kasulik mitte ainult huvirühmadele, vaid panustab ka paremini toimiva maailma loomisesse."

Võta ühendust