Jonas Akelis
Oma turgude hea käekäigu tagamiseks on ülioluline rakendada pidevalt uuenduslikke parimaid tavasid ning aidata suurendada investorite kindlustunnet.

Jonas Akelis

EY Baltikumi juhtivpartner | EY Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa ning Kesk-Aasia (CESA) põhjaregiooni juht

Hindab kõrgelt auditeerimist ja efektiivsust. Leedu sertifitseeritud audiitori litsentsi nr 000003 omanik alates 1996. a. Usub meeskonnatöösse ning ideede, kogemuste jagamisse. Armastab Läänemerd.

Kontor Vilnius, LT

Jonas Akelis on EY juhtivpartner Balti riikides ning EY Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopa ning Kesk-Aasia (CESA) põhjaregiooni juht.

Enne juhtivpartneriks saamist 2009. aastal juhtis Jonas Balti riikide auditiosakondi ning täitis kutsetegevusdirektori ning kvaliteedi- ja riskijuhi rolli.

Jonas on Leedu sertifitseeritud avaliku sektori audiitor ja raamatupidajate kutseliidu ACCA (UK) liige.

Jonasel on pikaajaline kogemus auditeerimise, ümberkorraldamise ja erastamise, tehingute, strateegia, tulemuslikkuse parandamise ja hindamisega seotud projektidega nii kohalikes kui ka rahvusvahelistes börsi- ja eraettevõtetes ning valitsusvälistes organisatsioonides. Tal on kogemusi mitmesugustes tööstusharudes – kommunaalteenused, sideteenused, meedia ja meelelahutus, transport, tootmine jm.

Jonas on Leedu investorite foorumi juhatuse liige alates 2009. aastastl.

Tal on magistrikraad raamatupidamise ja auditeerimise alal Vilniuse Ülikoolist.

Loome paremini toimivat maailma.

"Vaatamata kõikidele uuendustele on meie tulevik alati järgmine põlvkond. Meie vastutus nii isiklikul kui ka ettevõtte tasandil on jagada oma teadmisi ja kogemusi noorema põlvkonnaga ning kaasata neid uusi väljakutseid pakkuvatesse projektidesse, et neil oleks võimalus areneda. Ma tunnen nooremate põlvkondadega aja veetmisest, nendega mõtete jagamisest ning nendelt õppimisest suurt rõõmu."

Võta ühendust