Photographic portrait of  Teet Tamme

Teet Tamme

EY Eesti sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise valdkonna juht

EY Eesti pettuste uurimise valdkonna juht. Aitab ettevõtetel sisekontrollisüsteeme parandada. Tegeleb fotograafiaga, mängib golfi ja võrkpalli.

Kontor Tallinn, EE

Teet juhib EY Eestis sisekontrolliteenuste ja pettuste uurimise valdkonda. Tal on rohkem kui 10 aastat kogemust sisekontrolli alaste töövõttudega ning siseaudititega nii era kui ka avalikus sektoris.

Enne EY-d töötas Teet audiitorina, keskendudes eelkõige EL-i rahastatavatele projektidele. Ta analüüsis EL-i vahenditega seotud eeskirjade eiramise ja pettuse kahtlusi, tegeles teabevahetusega ning arendas koostööd riiklikul tasandil ja asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Teedul on rakenduskõrghariduse diplom raamatupidamise erialal Tallinna Tehnikaülikoolist.

Loome paremini toimivat maailma.

"Peale finantsnäitajatele keskendumise peab ettevõte teadvustama endale ka seda, millist mõju ta keskkonnale ja ühiskonnale avaldab. Ma aitan kujundada neid vastutustundlikeks ettevõteteks. Vastutustundlikkus äris on ennekõike eetika ja läbipaistvuse küsimus. Teisisõnu tuleb kontrollida, kas ettevõttes on kehtestatud õiged eetikapõhimõtted ning neid toetavad kontrollmehhanismid ja otsustusprotsessid."

Võta ühendust