4 minuti lugemine 10. juuni 2022
Rahvusvaheline uuring: iga kolmas töötaja plaanib töökohta vahetada

Rahvusvaheline uuring: iga kolmas töötaja plaanib töökohta vahetada

Autor: Olesia Abramova

EY Eesti auditiosakonna partner

Auditipartner, tegeleb peamiselt finantssektori, aga ka teiste valdkondade auditeerimisega. Kahe imetoreda poisi uhke ema. Kirglik golfimängija.

4 minuti lugemine 10. juuni 2022
Related topics Workforce

EY rahvusvahelise uuringu kohaselt lahkub järgmisel aastal tõenäoliselt viiest töötajast kaks ehk 43% oma praeguselt töökohalt. Peamiste põhjustena nimetati kõrgemat palka ja suuremat paindlikkust.

Selline ülemaailmse tööturu suundumus on tingitud peamiselt inflatsioonist, kuid on ka muid pandeemiajärgseid tegureid, muu hulgas see, et töötajad soovivad vähemalt osaliselt jätkata kaugtööd ja otsivad rohkem karjäärivõimalusi.

Uuringus „EY Work Reimagined 2022" („Töötamist ümber mõtestades“) osales kokku 17 000 töötajat ja 1500 tööandjat 22 riigist üle maailma. Uuringu tulemused räägivad enda eest: 68% vastanud tööandjatest märgib, et tööjõu liikuvus on viimase aasta jooksul suurenenud, ja 43% töötajatest kaalub töökoha vahetust. 2021. aastal oli seda meelt vaid 7% vastanutest.                                                                        

EY Baltikumi organisatsiooni- ja tööjõuhalduse konsultatsioonide juhi Auksė Žukauskienė sõnul on tööturu suundumuste muutumisel määravaks nii töötajate ootuste kui ka vajaduste muutused pandeemia ajal ning kiiresti kasvav inflatsioon. Võttes arvesse inflatsioonistatistikat Leedus, kus inflatsiooni aastamäär oli maikuus 18,5%, mõjutab nn suur lahkumiste laine kahtlemata nii Leedu kui ka teiste Balti riikide ettevõtteid.

Uuringust selgub, et enam kui kolmandik (35%) neist, kes kaaluvad töökoha vahetamist, soovib suuremat palka ja neljandik (25%) otsib uusi karjäärivõimalusi.  

„Tööturu finantsvõimendus on muutunud töötajate kasuks – nad tunnevad end võimekamana. Kui nad ei ole oma praeguste tingimustega rahul, kalduvad nad lihtsalt töölt lahkuma isegi siis, kui uut kohta pole ees ootamas. Muutuv geograafiline mõõde ja võimalus töötada kõikjalt igal ajal, mis sai populaarseks pandeemia ajal, on samuti üldisele olukorrale kaasa aidanud. Samuti näevad töötajad erinevust ettevõttesisese arengu ja töökoha vahetamisel tekkivate arenguvõimaluste vahel – mitte kõik ettevõtted ei saa tagada karjäärivõimalusi, eriti neile, kes on töötanud seal juba pikemat aega. Täna on kõrgelt kvalifitseeritud töötajate äärmiselt tiheda konkurentsi tõttu võimalik töökoha vahetamisel kõrgemat palka saada," ütles Žukauskienė.

Paindlikkuse tajumine on muutumas

Uuringu kohaselt on COVID-19 pandeemiast tingitud kaugtöö harjumusel jätkuvalt suur mõju. Vähemalt neli vastajat viiest soovib vähemalt kaks päeva nädalas eemalt töötada, samas kui nende osakaal, kes ei soovinud üldse kaugtööd teha, vähenes eelmise aastaga võrreldes 34%-lt 20%-le.

Küsitletud tööandjad on aga sellel teemal konservatiivsemad: iga viies (22%) neist soovib oma meeskondi igal tööpäeval kontoris näha. Teisest küljest on 74% valmis palkama inimesi teistest riikidest ja võimaldama neil eemalt töötada, kui neil on oskusi, mis on nende turul kriitilise tähtsusega.

„Oluline on märkida, et tööturu paindlikkuse kontseptsioon on muutumas. Ühest küljest nägime kõik, et suudame ka eemalt piisavalt tõhusalt töötada, nii et mõned inimesed püüavad seda võimalust kindlasti tulevikus säilitada. Töötajad soovivad siiski ise otsustada, mida paindlikkus nende jaoks tähendab ja mis loob neile tööl soovitud lisandväärtuse. Selle tulemusena tuleks paindlikkust tajuda palju laiemas ja mitmekesisemas tähenduses. Ettevõtted võivad olla edukad, pakkudes töötajatele valikut ja võimaldades neile erinevaid hüvesid, sest mõnikord võib tööandja valiku määrata isegi mõni väike komponent, nagu kindel parkimiskoht või paindlik tööaeg," selgitas Žukauskienė.

Inimkeskne strateegia

Üldiselt mõistab üha enam ettevõtteid vajadust inimkeskse tööjõustrateegia järele, mis võtab arvesse töötajate võimeid, arenguvõimalusi, vaimset tervist jne. Töötajad loovad suurimat väärtust ning aitavad ettevõttel kasvada ja turul oma konkurentsivõimet suurendada. Töötajate heaolu võib aidata välja tuua ettevõtte unikaalsust tööturul, meelitada ligi ja säilitada talente.

„Töötajast kui tüüpüksusest ei piisa – igaüks on ainulaadne, oma isikliku elu, harjumuste ja ootustega, millel on oluline mõju tööle. Töötajate terviklik käsitlus muutub hädavajalikuks. Lisaks peavad organisatsioonid leidma tasakaalu hea palga, karjäärivõimaluste, paindlikkuse ja sisekultuuri vahel ning seda tasakaalu tugevdama, et oma töötajaid säilitada. Tihedas konkurentsis saavad määravaks töö tähendus ja võimalus selle kaudu maailmas midagi muuta," lisas Žukauskienė.

EY uuringu kohaselt õnnestus umbes kolmandikul (32%) vastanud tööandjatest, kes märkisid, et nende ettevõtte kultuur ja tootlikkus on hiljuti paranenud, edukalt neid töökeskkonnas olulisi elemente rakendada. Selle saavutamiseks tuleb tagada juhtide teadlikkus äriprobleemidest ja nende lahendustest, võimaldada hübriidtöö, investeerida kohapealsetesse mugavustesse, kasutada tehnoloogiat, suurendada töötajate mõjuvõimu ja anda neile rohkem iseseisvust.

Viide

EY uuring on üks suurimaid käimasolevaid uuringuid, mis toob välja tööturul toimuvad muutused ja nende põhjused. Uuritakse töötajate lahkumise ja jäämise peamisi põhjuseid ning tõstetakse esile valdkonnad, millele juhid peaksid praeguste võimaluste ärakasutamiseks keskenduma. 2022. aastal viidi uuring läbi 22 riigis (USA, Saksamaa, Prantsusmaa, Skandinaavia riigid jne) ning selles osales kokku 17 000 töötajat ja 1500 tööandjat.

Sellest artiklist

Autor: Olesia Abramova

EY Eesti auditiosakonna partner

Auditipartner, tegeleb peamiselt finantssektori, aga ka teiste valdkondade auditeerimisega. Kahe imetoreda poisi uhke ema. Kirglik golfimängija.

Related topics Workforce