3 min. de citit 18 mar. 2020
What is the urgent impact of the Covid-19 pandemic on contract execution

Care este impactul stării de urgență al pandemiei Covid-19 asupra executării contractelor

De EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

3 min. de citit 18 mar. 2020
Teme conexe COVID-19

Poate fi invocată forța majoră sau starea de impreviziune?

În condițiile în care măsurile dispuse de autorități pentru limitarea extinderii pandemiei COVID-19 afectează posibilitatea de îndeplinire a obligațiilor contractuale, actorii economici ar trebui să analizeze opțiunile și/sau mecanismele contractuale disponibile pentru remedierea situației.

Evaluarea reacției mediului de afaceri și a consumatorilor

Primii pași sunt evaluarea efectelor pe care restricțiile implementate în acest context și reacția publicului larg, generate de pandemie le-ar putea avea asupra activității și identificarea obligațiilor care au devenit imposibil de executat sau care sunt excesiv de oneroase în noul context.

Inițierea de discuții cu partenerii contractuali

Următorul pas recomandat este inițierea de discuții cu partenerii contractuali în vederea adaptării contractului noului context economic-social.

În funcție de gradul de afectare a activității, părțile pot negocia suspendarea executării obligațiilor contractuale pe durata de aplicare a măsurilor extraordinare sau reducerea corespunzătoare a prestațiilor.

O astfel de abordare contribuie la menținerea unei bune relații între parteneri și crește potențialul identificării unei soluții acceptabile pentru ambele părți astfel încât relația de afaceri să poată fi continuată în momentul în care situația se va normaliza.

Totodată, acest pas premergător are și o componentă juridică importantă în situația în care se are în vedere solicitarea avizării cazului de forță majoră de către camerele de comerț și industrie, precum și în cazul în care se are în vedere invocarea prevederilor privind impreviziunea.

Invocarea cazului de forță majoră

În situația în care discuțiile purtate între actorii economici nu au un rezultat favorabil, partea care se află în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contract poate invoca forța majoră, fiind important de avut în vedere termenul prevăzut în contract în acest sens, dacă este cazul.

Totodată, partea afectată poate solicita Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberarea unui certificat de situație de urgență având rolul de a demonstra starea de urgență generată de coronavirusul SARS-CoV-2. Acest document poate fi utilizat și drept document justificativ pentru obținerea avizului de forță majoră de la camerele de comerț și industrie.

Menționăm că și în situația obținerii avizului de forță majoră de la camerele de comerț și industrie, co-contractantul nu este obligat să accepte motivele și dovezile privind intervenția cazului de forță majoră, chiar dacă acest certificat este prevăzut prin contract ca fiind necesar în situația invocării forței majore. Într-o atare situație, decizia finală privind existența unui caz de forță majoră care să justifice neexecutarea obligațiilor va aparține instanțelor de judecată.

Totodată, precizăm faptul că forța majoră nu constituie o cauză de suspendare a executării obligațiilor care au ca obiect bunuri de gen (ca, de pildă, banii). În acest context, este discutabil dacă o obligație de plată este susceptibilă de a fi suspendată în temeiul intervenirii unui caz de forță majoră.

Invocarea stării de impreviziune – remediu juridic alternativ?

În cazul în care decretarea stării de urgență și măsurile adoptate în acest context, precum și reacția publicului la extinderea pandemiei, nu au ca rezultat imposibilitatea executării obligațiilor, ci doar afectarea considerabilă a echilibrului existent între prestațiile părților, partea afectată poate recurge la un alt remediu juridic, și anume invocarea stării de impreviziune.

Astfel, având în vedere contextul actual – care poate fi considerat ca reprezentând o schimbare excepțională a împrejurărilor avute în vedere de către actorii economici la încheierea contractului – deși executarea contractului este posibilă dar pune pe una dintre părți într-o postură economică foarte dificilă, partea afectată se poate adresa instanței pentru a solicita:

(i) adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabil între părți pierderile și beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor, sau

(ii) încetarea contractului, la momentul și în condițiile stabilite de instanță.

Este important de reținut că, înainte de a se adresa instanței de judecată, actorul economic afectat trebuie să ia toate măsurile pentru a negocia cu partenerul contractual, într-un termen rezonabil și cu bună-credință, adaptarea rezonabilă și echitabilă a contractului.

Totodată, pentru a putea fi invocată impreviziunea trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

schimbarea excepțională a împrejurărilor trebuie să fie ulterioară încheierii contractului;
schimbarea excepțională a împrejurărilor, precum și întinderea acesteia nu au fost și nici nu puteau fi avute în vedere de către partea afectată, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului;
partea afectată nu și-a asumat prin contract riscul schimbării împrejurărilor și nici nu se poate considera în mod rezonabil că și-a asumat acest risc.

Rezumat

În condițiile reducerii activității instanțelor de judecată potrivit dispozițiilor decretului privind instituirea stării de urgență, a numărului ridicat de litigii care vor apărea în perioada aceasta, precum și a dificultăților deja existente ca urmare a protestelor magistraților de la începutul acestui an, este de așteptat ca soluționarea unor eventuale dispute pe forță majoră sau pe starea de impreviziune să se realizeze cu întârzieri considerabile.

Prin urmare, în considerarea aspectelor prezentate mai sus, generarea unor litigii cu partenerii contractuali nu pare a fi cea mai bună soluție în acest moment, fiind preferabil să se discute și să se negocieze cu bună credință cu partenerii comerciali în vederea identificări unor soluții acceptabile pentru toate părțile, astfel încât să se evite blocarea activității.

Cea mai buna soluție trebuie identificată de la caz la caz, în urma analizei prevederilor contractuale specifice și având în vedere particularitățile fiecărui sector de activitate si fiecărei relații comerciale.

Despre articol

De EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

Related topics COVID-19