Comunicat de presă

9 aug. 2021 Bucharest, RO

Companiile întâmpină dificultăți în includerea riscurilor climatice în raportările lor

Persoană de contact pentru presă
EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

  • EY Global Climate Risk Barometer arată progrese în raportarea riscurilor climatice, dar evidențiază nevoia stringentă pentru mai multe măsuri
  • Jumătate dintre companii raportează parțial și doar 3% fac raportări complete  
  • Se preconizează că în 2022 se va înregistra o creștere a raportării riscurilor climatice în toată lumea

Companiile din toată lumea întâmpină dificultăți în raportarea riscurilor climatice și trebuie să aibă în vedere luarea de măsuri urgente pentru a satisface cerințele și așteptările autorităților de reglementare și ale investitorilor, se arată în cea de-a treia ediție a raportului EY Global Climate Risk Barometer.

Barometrul examinează demersurile a peste 1.100 de organizații din 42 de țări pentru a își face publice riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice, în baza recomandărilor formulate de Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare privind schimbările climatice (Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD). TCFD a fost constituit pentru a îmbunătăți și extinde raportările financiare asociate cu schimbările climatice. Companiilor li se acordă punctaje în funcție de numărul rapoartelor recomandate pe care le publică („acoperire”) și de nivelul de detaliere al fiecărui raport („calitate”).

Potrivit barometrului, numai 50% dintre companiile evaluate la nivel global realizează toate raportările recomandate obținând un punctaj complet, acoperirea medie fiind de 70%. Numai 3% dintre companiile analizate ating niveluri ridicate de calitate în raportare, media punctajului pentru calitate fiind de 42%.

Companiile resimt impactul „riscurilor de tranziție” datorate modificării reglementărilor impuse de schimbările climatice. Anumite sectoare, de exemplu, sunt afectate de prețul decarbonării sau de „riscurile fizice” generate de schimbările climatice, cum ar fi consecințele furtunilor tot mai puternice. Recomandările TCFD oferă un cadru de raportare pe care companiile îl pot utiliza pentru a include aceste riscuri în guvernanță, strategie și planificare, managementul riscurilor și stabilirea de indicatori și obiective.

Barometrul arată că numai 41% dintre organizațiile sondate au efectuat o analiză a scenariilor de risc major – una dintre recomandările TCFD – cu scopul de a evalua probabilitatea, impactul și momentului apariției anumitor riscuri și de a se pregăti pentru efectele cele mai pesimiste. Studiul mai arată că doar 15% dintre companii au inclus schimbările climatice în declarațiile lor financiare, ceea ce sugerează că nu dețin date viabile sau că încă nu au reușit să calculeze impactul probabil asupra profitabilității. Tema nivelului slab de raportare a fost abordat în recentul acord G7 privind introducerea obligativității raportărilor referitoare la schimbările climatice. 

Schimbările climatice reprezintă o problemă definitorie a timpurilor noastre, cu efecte devastatoare resimțite în toate părțile lumii, iar România nu este exceptată. Companiile resimt deja impactul schimbărilor climatice, cu inundații tot mai frecvente ce afectează activele, incendii ce distrug materiile prime sau perioade de secetă care afectează traficul de mărfuri. Chiar și companiile care nu sunt afectate în mod direct înțeleg faptul că riscă să piardă clienți, angajați și investitori dacă nu iau măsuri.
Laura Ciobanu
Sustainability Manager, Climate Change and Sustainability Services, EY Romania

Astfel, într-un moment în care presiunile legislative și opinia publică se axează pe acțiuni climatice decisive, riscurile și oportunitățile climatice ar trebui să fie unul din punctele centrale în strategiile de dezvoltare ale companiilor. Deși la nivel global organizațiile fac progrese în ceea ce privește raportarea riscurilor climatice, calitatea acestor dezvăluiri încă este precară, iar la nivel local, progresele sunt și mai slabe, deoarece multe organizații încă nu acordă atenție identificării riscurilor climatice specifice operațiunilor deținute sau controlate, nu realizează o analiză a scenariilor și nu își asumă angajamente concrete, bazate pe date științifice, în acord cu traiectoria pentru limitarea încălzirii globale la 1,5°C.

”Este deosebit de important ca managementul organizațiilor să conștientizeze faptul că riscurile asociate schimbărilor climatice nu constituie doar o altă cerință de raportare, ci reprezintă o problemă de business, cu riscuri, dar și oportunități asociate, și să comunice tuturor stakeholderilor angajamentele și modul în care gestionează efectele schimbărilor climatice asupra companiei, clienților, angajaților și comunităților în care operează”, a punctat Laura Ciobanu.

Raportările diferă semnificativ de la o țară la alta, dar în intervalul celor trei ani în care a fost publicat barometrul, topul țărilor cu cele mai bune rezultate și a celor cu cele mai slabe rezultate a rămas neschimbat. În piețele mature, unde guvernul, acționarii, investitorii și autoritățile de reglementare sunt implicate în mod activ în dezbaterea privind riscurile climatice, tind să se înregistreze cele mai mari punctaje la capitolul „acoperire”. Statele unde urmează să intre în vigoare regimuri obligatorii, de exemplu Marea Britanie, înregistrează punctaje ridicate în privința calității raportărilor.

Barometrul evidențiază o serie de acțiuni pe care companiile le pot întreprinde pentru a asigura satisfacerea noilor cerințe de raportare. Printre acestea se numără includerea riscurilor climatice în raportările financiare, integrarea acestora în sistemele curente de riscuri și nu tratarea lor ca temă separată. Se recomandă ca includerea riscurilor climatice în raportări să fie adoptată acum de companii, fără să se aștepte ca acestea să devină standarde de raportare globale.

Mathew Nelson, lider EY Global Climate Change and Sustainability Services, a declarat: „Este clar că statele din toată lumea tratează în prezent raportarea riscurilor climatice mai serios decât oricând, aspect evidențiat de recentul acord G7 privind introducerea obligativității rapoartelor referitoare la schimbările climatice, în concordanță cu recomandările TCFD. De asemenea, pandemia provocată de COVID-19 a reprezentat un real semnal de alarmă pentru companii și autorități deopotrivă, cu privire la necesitatea de a proteja planeta de riscurile majore și, probabil, în anul următor, se va înregistra o evoluție semnificativă a raportărilor efectuate de companiile din toată lumea”.

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 298.000 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 37,2 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2020. Rețeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin care să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de internet: www.ey.com

 

Despre studiu

Studiul „Dacă raportările privind riscurile climatice se ameliorează, de ce nu se accelerează decarbonizarea?” examinează demersurile realizate de 1.100 de companii din 42 de țări în ceea ce privește publicarea riscurilor asociate cu schimbările climatice, în conformitate cu recomandările formulate de Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD). Studiul a fost efectuat de EY Global Financial Accounting Advisory Services (FAAS) și a analizat raportările realizate de unele dintre cele mai mari companii listate la bursă care își desfășoară activitatea în sectoare cu risc ridicat (identificate conform recomandărilor TCFD) și care provin din următoarele regiuni sau țări: Africa, Canada, Europa Centrală/de Est, America Centrală/de Sud, China, India, Irlanda, Japonia, Orientul Mijlociu, Oceania, Asia de Sud-Est, Coreea de Sud, Europa de Sud, Marea Britanie, SUA și Europa de Vest/de Nord. Companiilor li s-au atribuit punctaje în funcție de doi parametri: acoperirea raportărilor și calitatea raportărilor. Acoperire – companiilor li s-a atribut un punctaj (exprimat în procente) în funcție de numărul de recomandări ale TCFD adoptate de acestea. Calitate – organizațiilor care au pus în aplicare toate cele 11 recomandări li s-a atribuit o notă (pe o scală de la 1 la 5) în funcție de calitatea raportării, exprimată ca procentaj din punctajul maxim.