4 min. de citit 15 mai 2023
GettyImages-1026458292

Perspective de Evaluare

De Ileana Guțu

EY Romania Strategy and Transactions, Head of Valuation, Modelling & Economics practice

Valuation expert. Results oriented. Goal getter. Strong management skills.

4 min. de citit 15 mai 2023

Instrument de analiză sectorială pentru estimarea valorii de piață a companiilor

Instrumentul de analiză sectorială oferă estimări despre evoluția randamentului, dar și despre valoarea relativă în 10 sectoare.

Randamentul fiecărui sector a fost estimat prin determinarea costului capitalului propriu (pentru sectorul de servicii financiare) și al costului mediu ponderat al capitalului (pentru celelalte sectoare analizate).

Valoarea relativă a fiecăruia dintre sectoarele analizate a fost estimată prin cuantificarea multiplicatorilor financiari, care reprezintă indicatori de evaluare folosiți pe scară largă pentru evaluarea companiilor.

 

Concluzii și rezultate ale analizei Perspective de evaluare, disponibile pentru al doilea trimestru al anului 2023:

Costul capitalului: Randamentele așteptate pentru industriile analizate au înregistrat o evoluție mixtă în trimestrul al doilea al anului curent, comparativ cu primele trei luni ale anului, observându-se o volatilitate în creștere.

Majoritatea industriilor analizate continuă să înregistreze o scădere a costului capitalului, tendință constatată încă din a doua parte a anului 2021. Există însă și evoluții diferite în cazul anumitor sectoare, conform analizei realizate de EY România.

La finalul primului semestru al anului 2023, sectoarele de telecomunicații și tehnologia informației înregistrează, din nou, cele mai scăzute randamente, în timp ce sectorul serviciilor medicale și cel al serviciilor financiare se află în topul celor mai ridicate randamente. Sectorul serviciilor financiare a înregistrat cea mai semnificativă fluctuație de la un trimestru la altul în prima parte a anului.

Din perspectiva evoluțiilor față de aceeași perioadă a anului trecut, cele mai mari scăderi ale costului capitalului s-au înregistrat la nivelul sectorului materiilor prime (-3,5 p.p.) și cel al bunurilor de larg consum (-3,1 p.p.). În al doilea trimestru al anului 2023 pe un trend descendent s-au aflat și sectorul proprietăților imobiliare, cu o scădere de 1,9 p.p., respectiv sectorul energetic care a consemnat o scădere de 1,2 p.p.

Pe de altă parte, s-au înregistrat și creșteri însemnate ale costului capitalului, atât față de aceeași perioadă a anului trecut, cât și față de trimestrul anterior analizat. Cele mai mari creșteri au fost consemnate la nivelul sectorului financiar (+6,3 p.p. față de trimestrul I și +1,8 p.p. față de trimestrul II 2022) și cel al bunurilor de consum (+2,3 p.p. față de trimestrul I și +3,2 p.p. față de aceeași perioadă a anului anterior).

Evoluția randamentelor este influențată de tendințele înregistrate de elementele constitutive ale costului capitalului. Față de trimestrul anterior, se observă o scădere a ratei fără risc și implicit a primei pentru riscul de țară, dar și a costului datoriei, ceea ce a făcut ca, pentru majoritatea sectoarelor, costul capitalului să își mențină tendința de scădere, comparativ cu perioada anterioară. În schimb, coeficientul beta a crescut în general, ceea ce a contribuit la creșterea costului capitalului, față de trimestrul anterior, pentru mai multe industrii.

Volatilitatea macroeconomică actuală, cu semne pozitive pe partea de ofertă, dar cu perspective geopolitice încă incerte și un potențial de încetinire a creșterii economice, a determinat ca randamentele așteptate de investitori să evolueze diferit, înregistrând scăderi pentru majoritatea sectoarelor, însă și cu creșteri semnificative pentru anumite sectoare, precum sectorul financiar sau industria bunurilor de consum. Pe fondul contextului macroeconomic și geopolitic actual, ne așteptăm ca abordarea prudentă a investitorilor să continue și acest lucru se va reflecta în evoluțiile viitoare ale randamentelor.

Multiplicatori financiari: continuă tendința de scădere a ultimei perioade, însă există sectoare ce au înregistrat creșteri în trimestrul II al anului curent

Sectorul serviciilor medicale (creștere cu 2,2x a multiplicatorului EBITDA) și cel al serviciilor financiare (creștere cu 1,6x a multiplicatorului PER - Capitalizare bursieră / Profitul net) au înregistrat creșteri notabile comparativ cu trimestrul anterior, valorile situându-se la un maxim al ultimului an și jumătate. La nivelul sectorului proprietăților imobiliare, au fost consemnate creșteri în al doilea trimestru al anului curent (creștere cu 2,1x a multiplicatorului EBITDA), fiind însă departe de maximele istorice înregistrate în perioada imediat următoare pandemiei. Pentru majoritatea sectoarelor, jumătatea anului 2023 indică o ușoară scădere a multiplicatorilor financiari, justificată de prudența investitorilor care rămân atenți la contextul macroeconomic și geopolitic.

Analiza este fundamentată pe prelucrări de date generate de baza de date S&P Capital IQ și are în vedere un eșantion de companii listate reprezentative din Europa (inclusiv România), aferente fiecărui sector analizat, așa cum sunt acestea clasificate de către sursă. 

Contactați-ne

Cu ce vă putem ajuta?

Rezumat

Instrumentul de analiză a industriei oferă estimări asupra costului evoluției capitalului, dar și asupra valorii relative pentru 10 sectoare.

Despre articol

De Ileana Guțu

EY Romania Strategy and Transactions, Head of Valuation, Modelling & Economics practice

Valuation expert. Results oriented. Goal getter. Strong management skills.