4 min. de citit 19 mai 2021
GettyImages-1026458292

Perspective de Evaluare

De Ileana Gutu

EY Romania Strategy and Transactions, Head of Valuation, Modelling & Economics practice

Valuation expert. Results oriented. Goal getter. Strong management skills.

4 min. de citit 19 mai 2021

Instrument de analiză sectorială pentru estimarea valorii de piață a companiilor

Instrumentul de analiză sectorială oferă estimări despre evoluția randamentului, dar și despre valoarea relativă în 10 sectoare.

Randamentul fiecărui sector a fost estimat prin determinarea costului capitalului propriu (pentru sectorul de servicii financiare) și al costului mediu ponderat al capitalului (pentru celelalte sectoare analizate).

Valoarea relativă a fiecăruia dintre sectoarele analizate a fost estimată prin cuantificarea multiplicatorilor financiari, care reprezintă indicatori de evaluare folosiți pe scară largă pentru evaluarea companiilor.

 

Concluzii și rezultate ale analizei Perspective de evaluare, disponibilă pentru primul trimestru al anului 2021:

Costul capitalului: După scăderile observate spre finalul anului 2020, costul capitalului a urmat o tendință ușor crescătoare în primul trimestru al anului 2021 pentru majoritatea industriilor analizate.

Evoluția randamentelor așteptate de investitori este corelată cu așteptările privind tendința principalilor indicatori macroeconomici, în special rata inflației și rata de creștere a produsului intern brut, pentru majoritatea sectoarelor analizate.

Randamentele obligațiunilor de stat pe termen lung (30 ani) au înregistrat creșteri în prima parte a anului în curs, după valorile foarte scăzute observate la sfârșitul anului 2020, tendința cauzată și de așteptări privind o rată a inflației în creștere atât în SUA cât și în Europa.

Atât în primul trimestru al anului 2021, cât și pe toată perioada analizată (5 ani), sectoarele ale căror randamente înregistrează în continuare valori scăzute și au o evoluție relativ constantă rămân cele ale materiilor prime și produselor industriale, precum și cel al energiei și al telecomunicațiilor.

Multiplicatori financiari: În prima parte a anului 2021, evoluția ascendentă a multiplicatorilor financiari a urmat tendința observată spre finalul anului anterior, confirmând un reviriment susținut al pieței.

Eforturile guvernelor și ale băncilor centrale de susținere a economiilor, nivelul ridicat de lichiditate din piață la sfârșitul anului 2020, precum și perspectivele redeschiderii complete a economiei pe parcursul anului 2021, generează noi oportunități pe care companiile sunt pregătite să le fructifice.

Sectoarele ai căror multiplicatori financiari au înregistrat creșteri atât pe parcursul anului 2020, cât și în prima parte a anului curent sunt serviciile medicale, IT și energie, precum si zona de real estate; industrii dinamice care au înregistrat o activitate intensă pe bursa de valori în perioada analizată.

Așteptările de revenire economică au influențat pozitiv și multiplicatorii aferenți sectorului financiar si ai companiilor producătoare de bunuri de larg consum.

Analiza este fundamentată pe prelucrări de date generate de baza de date S&P Capital IQ și are în vedere un eșantion de companii listate reprezentative din Europa (inclusiv România), aferente fiecărui sector analizat, așa cum sunt acestea clasificate de către sursă. 

Rezumat

Instrumentul de analiză a industriei oferă estimări asupra costului evoluției capitalului, dar și asupra valorii relative pentru 10 sectoare.

Despre articol

De Ileana Gutu

EY Romania Strategy and Transactions, Head of Valuation, Modelling & Economics practice

Valuation expert. Results oriented. Goal getter. Strong management skills.

Related topics Strategy and Transactions