Instrument de analiză sectorială pentru estimarea valorii de piață a companiilor

În Strategy and Transactions

Randamentul fiecărui sector a fost estimat prin determinarea costului capitalului propriu (pentru sectorul de servicii financiare) și al costului mediu ponderat al capitalului (pentru celelalte sectoare analizate).

Valoarea relativă a fiecăruia dintre sectoarele analizate a fost estimată prin cuantificarea multiplicatorilor financiari, care reprezintă indicatori de evaluare folosiți pe scară largă pentru evaluarea companiilor.

Accesați instrumentul

Perspective de Evaluare

Concluzii și rezultate ale analizei Perspective de evaluare, disponibile pentru primul trimestru al anului 2023
Accesați