Cum poate genera valoare adăugată pentru planetă o amprentă de carbon negativă

10 min. de citit 25 ian. 2021
De EY Romania

Multidisciplinary professional services organization

10 min. de citit 25 ian. 2021

Pentru a ajuta la construirea unei lumi care funcționează mai bine, EY va avea o amprentă de carbon negativă în 2021 și un nivel net zero în 2025.

Pe scurt
 • Sunt necesare demersuri urgente pentru a limita emisiile de carbon la nivel global. Ca organizație, considerăm că avem responsabilitatea de a face mai mult și într-un timp cât mai scurt.
 • Ne-am propus ca obiectiv reducerea semnificativă a emisiilor absolute ale EY și vom elimina și compensa anual o cantitate mai mare de carbon decât cea pe care o emitem , ajungând la o amprentă de carbon negativă în 2021 și la un nivel net zero în 2025.
 •  Dezideratul nostru reflectă schimbarea așteptărilor în rândul actorilor interesați, în special angajații EY, în ceea ce privește construirea unei lumi care funcționează mai bine și crearea de valoare pe termen lung. 

Schimbările climatice reprezintă una dintre problemele definitorii ale prezentului. Datele științifice nu pot fi contrazise: ne confruntăm cu schimbări climatice semnificative și ireversibile, provocate de activitatea umană. Știm că trebuie luate măsuri urgent dacă vrem să limităm creșterea temperaturii globale la 1,5°C peste nivelurile de dinainte de revoluția industrială, în concordanță cu Acordul de la Paris. Acesta este singurul mod în care putem evita o catastrofă și putem proteja planeta pentru generațiile viitoare.

Deoarece activitățile comerciale reprezintă o sursă a emisiilor de carbon globale, considerăm că avem responsabilitatea de a ne implica activ. Împreună, companiile dețin resursele financiare, abilitățile tehnologice, influența globală și capacitatea de inovație necesare pentru a identifica soluțiile unui viitor cu o amprentă de carbon redusă și pentru a evita producerea unor daune ireparabile planetei noastre. Avem mijloacele și responsabilitatea de a acționa împreună, acum.

Multe companii își stabilesc obiective de reducere a amprentei de carbon, făcând pași spre atingerea unui nivel net zero și eliminând din atmosferă emisiile de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, există tot mai multe dovezi că aceste angajamente actuale nu sunt suficiente.

Scopul EY de a construi o lume care funcționează mai bine ne obligă să facem mai mult și într-un timp cât mai scurt. Prin urmare, EY va deveni o organizație cu amprentă de carbon negativă în 2021 și va atinge un nivel net zero în 2025.

Ne vom atinge aceste obiective prin reducerea semnificativă a emisiilor de carbon absolute și apoi prin eliminarea sau compensarea în fiecare an a unei cantități de carbon mai mari decât cea pe care o emite.

Ne vom diminua emisiile absolute cu 40% la nivelul categoriilor 1, 2 și 3 până în exercițiul financiar 2025 față de valoarea de referință din exercițiul financiar 2019, în concordanță cu un obiectiv bazat de știință de 1,5°C aprobat de inițiativa Obiectivelor bazate pe știință (SBTi), ceea ce va permite EY să atingă o amprentă de carbon net zero în exercițiul financiar 2025.

Dezideratul nostru de a avea o amprentă de carbon negativă în 2021 are la bază realizarea obiectivului de a avea o amprentă de carbon neutră din 2020 și ne va ajuta să creăm valoare pe termen lung pentru toți actorii noștri interesați.

Credem că obținerea unei amprente de carbon negative în 2021 și atingerea nivelului net zero în 2025, reducerea emisiilor noastre în concordanță cu obiectivul bazat pe știință reprezintă cele mai potrivite deziderate pe care le putem avea.

Descoperiți cele șapte demersuri care fac parte din dezideratul EY în ceea ce privește emisiile de carbon:

EY va deveni o organizație cu amprentă de carbon negativă în 2021 și va atinge un nivel net zero în 2025 prin:

 • 1. Reducerea emisiilor asociate cu deplasările în interes de serviciu, cu obiectivul de a obține o reducere cu 35% până în exercițiul financiar 2025 față de nivelul de referință din exercițiul financiar 2019

  Deși suntem conștienți că multe servicii EY impun o componentă de deplasare în interes de serviciu, știm de asemenea că cel mai semnificativ impact negativ asupra mediului îl au călătoriile cu avionul, care au constituit aproximativ 75% din emisiile noastre de carbon în exercițiul financiar 2019.

  Vom reduce aceste emisii:

  • Continuând să încurajăm utilizarea tehnologiilor de colaborare virtuale, care au ajutat echipele EY să asigure servicii excepționale clienților în perioada pandemiei de COVID-19 
  • Utilizând noi instrumente și tehnologii care ajută angajații EY să facă alegeri mai bune în materie de deplasare și promovează alternativele mai prietenoase cu mediul oricând este posibil acest lucru.

  Prin obținerea acestei reduceri cu 35% până în exercițiul financiar 2025, EY va evita emiterea a peste 2 milioane de tone de dioxid de carbon în perioada exercițiilor financiare 2019 - 2025.

 • 2. Reducerea consumului de electricitate total al birourilor și achiziționarea în proporție de 100% de energie electrică din surse regenerabile pentru celelalte nevoi ale noastre, devenind astfel membru al RE100 până în exercițiul financiar 2025

  EY va fi un membru deplin al RE100 până în exercițiul financiar 2025. RE100 este o inițiativă globală care reunește unele dintre cele mai influente organizații din lume, care și-au luat angajamentul de a consuma în proporție de 100% electricitate din surse regenerabile. Pentru a atinge acest obiectiv, până în exercițiul financiar 2025, vom reduce la zero emisiile de carbon asociate cu consumul de electricitate ale activităților noastre de birou, prin trecerea la energie din surse regenerabile în proporție de 100%.

  Ca urmare a introducerii unor modalități inovative de a munci, începând cu exercițiul financiar 2009, am reușit să reducem gradul de ocupare al spațiilor de birouri de la 13,8 m² per persoană la 7,6 m² per persoană. Prin evitarea utilizării a 1,9 milioane m² de spații de birouri în ultima decadă, am obținut o reducere de peste 150.000 tCO2e, echivalentul consumului de energie anual al 17.830 de locuințe sau al unei distanțe de 611 milioane de kilometri parcursă de către un autoturism obișnuit.

  Începând cu 2020, măsurătorile emisiilor noastre globale încadrate în Categoria 3 le-au inclus pe cele generate de angajații noștri care lucrează de acasă, ceea ce reflectă cultura noastră de flexibilitate în organizarea muncii și tendințele în materie de telemuncă, precum și schimbările apărute ca urmare a pandemiei de COVID-19.

 • 3. Structurarea contractelor de achiziție directă de energie electrică (PPA), astfel încât să introducem în rețelele naționale mai multă energie electrică decât consumă EY

  Am încheiat contracte virtuale de achiziție directă de energie electrică (vPPA) cu mai multe parcuri solare și eoliene. Prin intermediul acestor acorduri, derulăm un plan de a introduce mai mult decât de două ori cantitatea de electricitate pe care o consumăm în rețelele energetice naționale, din surse de energie 100% regenerabilă. Astfel, vom compensa emisiile asociate cu consumul de electricitate al birourilor noastre, ne vom reduce costurile totale cu energia electrică și vom contribui la decarbonizarea sectorului de producție a energiei electrice.

  În 2019, Ernst & Young LLP (EY US) a încheiat un contract virtual de achiziție directă de energie electrică pentru a finanța și construi două parcuri solare de dimensiuni mari în Texas, pentru a consuma energie electrică din surse 100% regenerabile. În Regatul Unit, Ernst & Young LLP a încheiat, de asemenea, primul său contract de achiziție directă de energie electrică cu amprentă de carbon zero cu Lightsource bp, cel mai mare dezvoltator de parcuri solare din Europa. Cele două proiecte vor produce anual aproximativ 510 GWh și, respectiv, 20 GWh. Această cantitate reprezintă aproape 50% din cei 256 GWh de energie electrică consumată la nivel mondial de EY în exercițiul financiar 2019.

 • 4. Utilizarea de soluții bazate pe natură și de tehnologii de reducere a carbonului pentru a elimina din atmosferă sau pentru a compensa cantități de carbon mai mari decât emitem anual.

  În decembrie 2020, am lansat o colaborare cu South Pole, o organizație cu scop lucrativ social, care investește în soluții și tehnologii bazate pe natură pentru a elimina și compensa emisiile.

  Contribuțiile EY prin intermediul South Pole vor ajuta la conservarea mediului natural în concordanță cu amprenta noastră de carbon globală și vor avea un aport la proiectele din domeniul energiei regenerabile, prin inițiative precum: 

  • Protejarea Pădurii Kariba din Zimbabwe, care preîntâmpină emiterea în atmosferă a peste 3,5 milioane de tone de dioxid de carbon anual prin conservarea a peste 780.000 de hectare de pădure
  • Refacerea Pădurii Guanare din Uruguay, prin care reîmpădurirea pășunilor degradate îmbunătățește calitatea solului și biodiversitatea

  Prin intermediul acestei colaborări, investim de asemenea în proiecte eoliene, solare și hidroelectrice, printre care Proiectul Hidroelectric de pe râul Renun din Sumatra de Nord și Centrala Eoliană Koru din Turcia.

  Pe lângă acestea, vom colabora în proiecte distincte, de mare impact, de reducere și eliminare a amprentei de carbon, derulate alături de clienți și alți participanți la ecosistem în general.

 • 5. Asigurarea de instrumente echipelor EY care să le permită să calculeze și apoi să ia măsuri pentru a reduce cantitatea de carbon emisă atunci când desfășoară activități pentru clienți

  Conștientizăm faptul că realizarea proiectelor în beneficiul clienților generează emisii de carbon și că mulți clienți EY doresc să colaborăm pentru a le reduce. În acest sens, vom asigura echipelor EY instrumente, inclusiv Calculatorul pentru emisiile de carbon asociate cu activitățile noastre, care le permit acestora să evalueze și apoi să reducă volumul emisiilor de carbon generate de activitățile în beneficiul clienților. 

  În plus, acest lucru va permite echipelor de proiect ale EY să colaboreze în mod direct cu clienții în demersurile de reducere a emisiilor. Clienții EY ne-au comunicat că doresc să coopereze într-o măsură și mai mare cu noi pentru a reduce impactul nostru comun asupra planetei și, prin astfel de raportări, intenționăm ca, împreună, să obținem performanțe comerciale și de mediu mai bune.

 • 6. Cerința ca 75% dintre furnizorii EY, în funcție de cheltuieli, să își stabilească obiective bazate pe știință până cel târziu în exercițiul financiar 2025

  Am stabilit un obiectiv pentru ca furnizorii către care sunt alocate 75% dintre cheltuielile EY să aibă, până în exercițiul financiar 2025, o țintă de reducere a emisiilor de carbon aprobată de inițiativa Obiectivelor bazate pe știință. Vom colabora cu toți furnizorii pentru a îi ajuta în demersurile lor în vederea obținerii acreditării SBTi și decarbonizării produselor și serviciilor pe care le achiziționăm de la aceștia. Prin cooperarea cu furnizorii și încurajându-i pe aceștia să colaboreze cu noi, vom amplifica impactul amprentei de carbon negative a EY.

 • 7. Investiții în servicii și soluții care să ajute clienții să creeze valoare din decarbonizarea activităților lor comerciale și să ofere soluții pentru alte provocări și oportunități în ceea ce privește durabilitatea

  Cea mai mare contribuție pe care o putem avea este să ajutăm clienții EY în demersurile lor de decarbonizare a activităților lor comerciale, creând valoare pentru toți actorii interesați prin măsuri durabile, generând inclusiv valoare financiară pentru investitorii acestora. Intenționăm să majorăm investițiile în serviciile și soluțiile care vor continua să facă din EY un lider global în domeniul durabilității.

  Printre acestea se numără o creștere semnificativă a investițiilor în capacitățile noastre de servicii în domeniul durabilității și schimbărilor climatice, precum și în liniile de servicii StrategieConsultanță și Asistență Fiscală . Clienții EY ne solicită tot mai mult sprijinul în crearea de valoare din durabilitate, accelerându-și tranziția către un viitor cu o amprentă de carbon redusă și gestionând provocările și oportunitățile din domeniul Mediului, Responsabilității Sociale și Guvernanței.

  Vom crește investițiile EY în câteva dintre alianțele noastre cheie, pentru a îi ajuta pe clienți să profite de soluțiile tehnologice de ultimă generație disponibile în prezent. De asemenea, vom continua să derulăm activități în cadrul numeroaselor alianțe multipartite pentru durabilitate: prin activitatea de elaborare de parametri și de raportare către Consiliul Internațional al Afacerilor din cadru Forumului Economic Mondial, prin crearea și coordonarea grupului S30, prin calitatea de membru în cadrul Alianței liderilor de companii în domeniul schimbărilor climatice (Alliance of CEO Climate Leaders) și prin colaborarea cu inițiativa Global Compact a ONU și cu Consiliul mondial de afaceri privind dezvoltarea durabilă (World Business Council for Sustainable Development). 

  În același timp, vom continua să investim în angajații noștri, asigurându-le abilitățile și cunoștințele necesare pentru a fi în avanpostul acțiunilor climatice acasă, la locul de muncă și în prestarea de servicii excepționale către clienți.

  Anul trecut, EY a creat două programe de perfecționare care au cuprins elemente de durabilitate: EY Tech MBA și programul EY Badges. EY Badges oferă angajaților EY cursuri structurate pentru obținerea acreditării în mai multe domenii, inclusiv în cel al schimbărilor climatice și sustenabilității. Programul EY Tech MBA realizat de Hult International Business School le permite angajaților EU să gestioneze provocările legate de tehnologie, leadership și comerciale cu care se vor confrunta în viitor. Persoanele care studiază în cadrul programului MBA își alcătuiesc propria programă dintr-o gamă largă de materii, printre care se numără cele referitoare la scop, bunăstare personală, diversitate și incluziune și durabilitate.

Transformarea EY într-o organizație cu amprentă de carbon negativă este corelată cu concentrarea asupra sprijinirii clienților EY să procedeze în mod similar, ceea ce ne permite să ne extindem impactul dincolo de organizația noastră. Prin utilizarea capacității noastre de mobilizare pentru a ne împărtăși experiența, vom juca un rol de catalizator al schimbării, cooperând cu ceilalți pentru a identifica soluții împreună.

Colaborarea este esențială pentru a inova și a accelera spre un viitor mai durabil. Fiecare organizație are un rol esențial și pozitiv de jucat, iar sursa noastră de inspirație este reprezentată de cei care deja promovează schimbările durabile.
Carmine Di Sibio
EY Global Chairman and CEO

Acest deziderat reflectă schimbarea așteptărilor în rândul actorilor interesați, în special angajații EY. Acesta este una dintre modalitățile prin care transformăm în realitate misiunea noastră de a construi o lume care funcționează mai bine și de a crea valoare pe termen lung, contribuind la combaterea schimbărilor climate și la protejarea planetei.

.

În timpul procesului de obținere a unei amprente de carbon neutre în 2020, ne-am întrebat permanent ce altceva putem face. Criza provocată de COVID-19 a redus emisiile noastre asociate cu deplasările în interes de serviciu, dar echipele EY au reușit totuși să ofere servicii excepționale clienților. Această situație ne-a arătat o nouă perspectivă privind modul în care ar putea arăta un viitor cu o amprentă de carbon redusă și ne-a făcut să punem sub semnul întrebării alegerea ușoară de a reveni la vechile obiceiuri odată cu revenirea la normal.

Am constatat de asemenea emulația creată în jurul nostru, companii și întregi țări stabilindu-și obiective de obținere a unei amprente net zero. Dar știam că trebuie să facem mai mult decât atât pentru a avea un impact și mai mare și pentru a ne accelera propria tranziție către un viitor cu amprentă de carbon redusă. Am vrut să ne asigurăm că facem acest lucru într-un mod care să ofere performanțe comerciale, care să ne permită să creăm valoare și noi oportunități din durabilitate.

Cei 300.000 de angajați EY din toată lumea ne-au încurajat să ne autodepășim și să obținem o amprentă de carbon negativă. Aceasta îi va implica și inspira pe angajații EY, încurajându-i să fie mai chibzuiți și mai atenți în ceea ce privește impactul lor asupra climei, în același timp continuând să ofere servicii excepționale clienților. De asemenea, o astfel de realizare va contribui la consolidarea reputației firmelor membre EY ca angajatori preferați de cei care își doresc tot mai mult să lucreze în cadrul unor companii responsabile.

Nicio organizație nu poate face acest lucru singură. Suntem mândri să călcăm pe urmele pionerilor în domeniul durabilității, care au reprezentat o sursă de inspirație și motivație pentru noi, și să colaborăm pe viitor în acest proiect cu organizații care gândesc la fel.

.

Ne vom folosi capacitatea de mobilizare pentru a promova schimbarea în afara organizației noastre, valorificându-ne implicarea în rândul altor companii și inițiative pentru a formula politici și reglementări. Aceasta include colaborările noastre cu S30, Forumul Economic Mondial (inclusiv cu Consiliul Internațional al Afacerilor din cadrul Forumului Economic Mondial), COP 26, inițiativa Global Compact a ONU, Consiliul mondial de afaceri privind dezvoltarea durabilă, campania Race to Zero și multe altele. Prin aceste colaborări, vom obține emulația necesară pentru tranziția către activități comerciale cu o amprentă de carbon redusă și către durabilitatea care protejează și creează valoare pentru toată lumea.

 • Definiții

  Obiectiv bazat pe știință (Science-Based Target, SBT)

  Un obiectiv de reducere a gazelor cu efect de seră ce vizează diminuarea emisiilor unei organizații în conformitate cu obiectivele științelor climatice și ale Acordului de la Paris de a limita încălzirea globală la 1,5˚C peste nivelurile de dinainte de revoluția industrială.

  Amprentă de carbon neutră

  Rezultatul eliminării și compensării de către organizație a emisiilor echivalente cu amprenta sa de carbon anuală.

  Amprentă de carbon negativă

  Rezultatul atât al reducerii de către o organizație a emisiilor sale în concordanță cu obiectivul bazat pe știință de 1,5˚C, cât și al investițiilor în soluții bazate pe natură și în tehnologii de captare a carbonului pentru a elimina și compensa cantități mai mari de carbon decât cele pe care le emite anual.

  Net zero. Punctul în care o organizație și-a atins obiectivul bazat pe știință de 1,5˚C și și-a eliminat emisiile reziduale din atmosferă.

  Categorii de emisii

  Emisiile sunt împărțite în trei categorii potrivit Protocolului referitor la gazele cu efect de seră:

  • Categoria 1: Toate emisiile directe din activitățile unei organizații sau cele aflate sub controlul acesteia
  • Categoria 2: Emisiile indirecte din energia electrică achiziționată și consumată de o organizație
  • Categoria 3: Toate celelalte emisii indirecte din activitățile unei organizații, exclusiv cele rezultate din energia electrică

  În cazul EY, categoriile 1 și 2 sunt corelate într-o mare măsură cu energia consumată de activitățile de birou, iar categoria 3 este asociată cu deplasările în interes de serviciu.

Rezumat

EY va deveni o organizație cu amprentă de carbon negativă în 2021 și va atinge un nivel net zero în 2025. Ne vom atinge aceste obiective prin reducerea semnificativă a emisiilor de carbon absolute și apoi prin eliminarea sau compensarea în fiecare an a unei cantități de carbon mai mari decât cea pe care o emite.

Noul nostru deziderat referitor la amprenta de carbon are la bază realizarea obiectivului de a avea o amprentă de carbon neutră în 2020 și ne va ajuta să creăm valoare pe termen lung față de actorii interesați ai organizației noastre.

Despre articol

De EY Romania

Multidisciplinary professional services organization