Evoluții recente referitoare la reforma fiscală privind impozitul minim global

Contact local

EY Romania

13 oct. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 4 octombrie 2023, Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul de Lege privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, împreună cu Nota de fundamentare.

Reamintim că proiectul de Lege are în vedere obligația României de a transpune prevederile Directivei Consiliului UE 2022/2523 referitoare la reforma fiscală privind impozitului minim global.

În linie cu prevederile Directivei, România își propune să instituie două măsuri comune principale pentru asigurarea impozitării efective minime de 15% pentru grupurile de întreprinderi multinaționale și naționale cu un venit anual de minim 750mil. Euro înregistrat în cel puțin două din cele patru exerciții financiare anterioare celui de referință, și anume: regula de includere a veniturilor (IIR) și respectiv, regula profiturilor subimpozitate (UTPR).

Totodată, proiectul de Lege reglementează și instituirea unui impozit suplimentar național ce se va determina la nivelul filialelor impozitate la un nivel redus în România, ale grupurilor de întreprinderi multinaționale și naționale ce intră sub incidența legii.

Proiectul de Lege este preconizat că va produce efecte în ceea ce privește exercițiile financiare care încep de la
31 decembrie 2023 (cu excepția măsurii UTPR care ar trebui să se aplice în ceea ce privește exercițiile financiare care încep de la 31 decembrie 2024).

Important de menționat de asemenea că, în data de
11 octombrie 2023, OCDE a lansat Manualul de Implementare a regulilor privind impozitul minim. Acest Manual oferă o imagine de ansamblu asupra regulilor privind impozitul minim global și asupra considerentelor de avut în vedere de către reprezentanții autorităților fiscale atunci când evalueaza opțiunile de implementare.

Ținând cont de evoluțiile recente pe acest subiect atât la nivel național cât și internațional, recomandăm grupurilor de companii ce intră sub incidența regulilor privind impozitarea minimă să simuleze proactiv impactul pe care noile reguli îl pot avea asupra business-ului, atât în România cât și în celelalte jurisdicții în care operează.

Pregătit de către:

  • Amelia Toader, Senior Manager
  • Razvan Ungureanu, Director

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică, România & Moldova