Legea nr. 69/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și care reglementează regimul fiscal aplicabil nomazilor digitali în România

18 apr. 2023
Subiect Tax Alert
Jurisdicții Romania

Legea nr. 69/2023

Conform noilor prevederi introduse de Legea 69/2023 în Codul fiscal, nomazii digitali vor fi scutiți de la plata în România a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale pentru pensii și sănătate pentru veniturile obținute din străinătate, în condițiile în care șederea acestora în România nu depășește 183 de zile pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive (care se încheie în anul calendaristic vizat).

Reamintim că nomadul digital este străinul care este angajat la o companie înregistrată în afara României sau care deține o companie înregistrată în afara României și prestează aceste servicii/activități de pe teritoriul României prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (așa cum este definit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România).

Ordinul ministrului finanțelor nr. 1235/2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizației de delegare/detașare și a cuantumului alocației de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

Începând cu data de 1 aprilie 2023, se majorează cuantumul indemnizației de delegare, alocației de cazare și indemnizației de detașare ce pot fi acordate personalului autorităților și instituțiilor publice pentru delegările și detasările în țară, astfel:

a) cuantumul indemnizațiilor de delegare și detașare se majorează la 23 lei/zi (valoare anterioară era de 20 lei/zi);

b) cuantumul alocației de cazare se majorează la 265 lei/zi (suma acordată anterior era de 230 lei/zi);

Ca urmare, tot din 1 aprilie 2023, vor surveni modificări și în ceea ce privește valoarea zilnică neimpozabilă pentru diurnele acordate de angajatorii din mediul privat pentru salariații delegați sau detașați în țară (i.e., pentru care limita maximă neimpozabilă este 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru bugetari).

Astfel, valoarea diurnei zilnice neimpozabilă ce poate fi acordată salariaților din mediul privat va crește de la 50 lei/zi la 57,50 lei/zi (23 lei x 2,5).

Ordinul nr. 1.121/655/2023 al ministrului finanțelor și al ministrului muncii și solidarității sociale privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2023

Potrivit Ordinului publicat în Monitorul Oficial nr. 258 din 29 martie 2023, începand cu luna aprilie 2023, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 600 lei (suma acordată anterior era de 570 lei).

Ordinul nr. 1.098/2.748/2023 al ministrului finanțelor și al ministrului culturii privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub forma de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2023

Se modifică valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale iar începand cu luna aprilie 2023 acestea vor fi de maximum 200 de lei/lună (anterior 190 lei/luna), respectiv de maximum 400 de lei/eveniment (anterior 380 lei/eveniment), conform Ordinului publicat în Monitorul Oficial nr. 246 din 24 martie 2023.

 

Pregătit de:

  • Dan Răuț - Manager, Departamentul de Impozit pe venit şi contribuţii sociale

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
Ernst & Young SRL
Clădirea Bucharest Tower Center,
etaj 22, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17,
Sector 1, 011171, București, România
Tel: (40-21) 402 4000, Fax: (40-21) 310 7124
Email: office@ro.ey.com