S-a publicat Regulamentul (UE) 956/2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră - taxa pe carbon (CBAM) aplicabilă de la 1 octombrie 2023

Contact local

EY Romania

10 iul. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În această ediție:

  • S-a publicat Regulamentul (UE) 956/2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră  - taxa pe carbon (CBAM) aplicabilă de la 1 octombrie 2023
  • Proiectul de Regulament privind aplicarea taxei pe carbon pe perioada tranzitorie

Regulamentul (UE) 956/2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră

Pe 16 mai, s-a publicat Regulamentul (UE) 2023/956 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM - taxa pe carbon).

Pentru a-și păstra competitivi producătorii și să evite relocarea producției din Uniunea Europeană în țările terțe, Comisia Europeană a introdus o taxă pe carbon aplicabilă importurilor de produse din industrii intens poluatoare și anume pentru ciment, fontă, fier și oțel, aluminiu, îngrășăminte,  energie electrică și hidrogen (“produse CBAM”).

Din 2026, importatorii de produse CBAM vor trebui să achiziționeze „certificate CBAM” pentru a-și acoperi emisiile de carbon la prețuri corespunzătoare prețului actual al carbonului din UE.  

Prețul certificatelor va fi calculat în funcție de prețul mediu săptămânal de licitație al certificatelor EU ETS, exprimat în EUR/tonă de CO2 emis.

Importatorii de produse CBAM vor trebui să se înregistreze fie individual, fie prin intermediul unui reprezentant (în cazul în care importatorul nu este stabilit într-un stat membru și declarația vamală este depusă prin reprezentare indirectă), la autoritățile naționale, de unde pot achiziționa și certificatele în sine.

Perioada de tranziție

Din 1 octombrie 2023 până în 31 decembrie 2025, se derulează o perioadă de tranziție, în care importatorii vor avea numai obligații de raportare a emisiilor încorporate în produsele CBAM importate, fără obligație de plată a unei taxe.

Informațiile vor fi raportate de către declarantul autorizat în cadrul CBAM, într-o bază de date electronică ce va fi pusă la dispoziția declaranților de către Comisia Europeană -  Registrul Tranzitoriu CBAM.

Prima raportare trebuie depusa până la 31 ianuarie 2024 pentru mărfurile importate în cel de-al patrulea trimestru al anului 2023.

În ceea ce privește penalitățile, sancțiunea pentru nerestituirea de către un declarant autorizat CBAM a certificatelor CBAM este identică cu sancțiunea prevăzută în Directiva de stabilire a unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, conform regulilor aplicabile în anul respectiv.

Cu toate acestea, în cazul în care mărfurile au fost introduse în UE de către o persoană neautorizată, cuantumul acestor penalități vor fi de trei până la cinci ori mai mari.

Proiect de Regulament privind aplicarea taxei pe carbon  pentru perioada de tranziție

Pentru perioada de tranziție (1 octombrie 2023 – 31 decembrie 2025) a fost publicat în data de 13 iunie pe site-ul Comisiei  Proiectul de Regulament privind aplicarea Regulamentului (UE) 2023/956 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră. Acesta este publicat pentru dezbatere publică și se pot transmite comentarii până la data de 11 iulie 2023.

Printre cele mai importante prevederi ale proiectului de Regulament, menționăm:

-      Se detaliază obligațiile de raportare și informațiile solicitate de la importatorii UE de bunuri CBAM, precum și metodologia provizorie de calcul a emisiilor încorporate eliberate în timpul procesului de producție a mărfurilor CBAM;

-      Pe perioada de tranziție declarantul are mai multe opțiuni pentru a calcula factorul de emisie ca alternativa la metodologia Comisiei Europene, cum ar fi:

  • bazat pe valori implicite specifice (factorii de emisie de CO2 dintr-o țară terță);
  • bazat pe date fiabile demonstrate de importator.

-      Valoarea penalizării, pentru fiecare tonă de emisii încorporate neraportate este între 10 EUR și 50 EUR pe tona, în funcție de mai multe criterii (de ex. cantități neraportate).

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră ?

Dacă sunteți importatori de produse CBAM, vă recomandăm să analizați impactul acestor modificări asupra activității dumneavoastră, și să aveți în vedere următoarele acțiuni:

-      Colectarea datelor privind importurile UE de produse CBAM începând cu ultimul trimestru din 2023;

-      Contactarea furnizorilor și solicitarea de informații referitoare la locurile de producție/fluxuri de producție/metode de calcul al emisiilor incorporate;

-      Obținerea accesului la aplicația CBAM;

-      Implementarea unei proceduri interne pentru gestionarea conformității CBAM, inclusiv din punct de vedere al costurilor interne cu raportarea și ținerea evidențelor, calculul și documentarea emisiilor;

-      Întocmirea și transmiterea rapoartelor trimestriale.

De asemenea vă recomandăm să analizați proiectul de regulament pentru perioada tranzitorie și să transmiteți comentarii la acesta, dacă considerați necesar.

Pregătit de către:

  • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
  • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte