Guvernul propune o serie de noi măsuri fiscale în vederea scăderii deficitului bugetar și asigurării sustenabilității financiare

Contact local

EY Romania

20 sept. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 19 septembrie 2023, autoritățile române au publicat draftul legislativ ce cuprinde o serie de măsuri fiscal bugetare ce au ca scop asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Cele mai importante măsuri fiscale propuse sunt:

 Impozitul pe venit

     Venituri din salarii și asimilate

 • Începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial, sumele reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor care depășesc 10.000 lei de la un singur angajator nu vor mai fi scutite de la plata impozitului pe venit pentru angajații din sectoarele de IT, construcții, agricultură, industria alimentară.
 • Pentru angajații ce desfășoară activități în sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară se elimină scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și contribuției asiguratorii pentru muncă, pentru veniturile din salarii, începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial.
 • Cu privire la contribuția de asigurări sociale, aceasta se reduce cu punctele procentuale corespunzătoare cotei de contribuţie la fondul de pensii administrat privat (pilonul II, de 3,75 puncte procentuale), pentru angajații:
  • cu activități în sectoarele construcții, agricultură și industria alimentară;
  • cu activități în sectoarele IT – pentru acest sector însă, plata acesteia devenind opțională începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial.
 • Începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024, se introduce posibilitatea acordării echivalentului în bani pentru tichetele de masă, iar noul tratament fiscal prevede că respectivele tichete de masă sau echivalentul lor în bani vor fi subiect de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate, pe lângă impozitul pe venit la care acestea erau deja supuse impozitării;

Venituri din activități independente

 • Începând cu veniturile aferente anului 2024:
  • se introduce posibilitatea deducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate, la calculul bazei impozabile;
  • se introduce un nou plafon de 60 salarii minime brute pe țară, ca plafon maxim la care se poate plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru venituri din activități independente. Pentru celelalte tipuri de venituri (altele decat salarii) vor rămane în vigoare aceleași plafoane, respectiv 6, 12 și 24 salarii minime.

Impozit special

 • Începând cu 1 ianuarie 2024, pentru persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale din România dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată depășește 2.500.000 lei, se va impune o cotă de impozitare de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei;
 • Pentru persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei, se va impune o cotă de impozitare de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei, ce va intra în vigoare tot de la 1 ianuarie 2024.

Venituri din surse neidentificabile

 • Începând cu 1 iunie 2024, veniturile din surse neidentificabile vor fi supuse impozitului pe venit cu o cotă de 70%, aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere, organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor.

  Impozitul pe profit / Impozitul minim pe cifra de afaceri

 • De la 1 ianuarie 2024, pentru contribuabilii care inregistreaza in anul precedent o cifra de afaceri de peste 50,000,000 EUR,  se introduce un impozit minim pe cifra de afaceri.
 • Contribuabilii care in anul de calcul determina un impozit pe profit, cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsiul trimestrului/anului de calcul, mai mic decat impozitul pe cifra de afaceri stabilit conform formulei de mai jos, sunt obligati la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.
 • Impozitul minim pe cifra de afaceri se calculeaza conform formulei  IMCA = 1%*(VT – Vs – I – A), unde:
  • VT reprezinta venituri totale, determinate cumuat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat pana la sfarsitul trimestrului/anului de calcul
  • Vs reprezinta care se scad, determinate cumulat de la inceputul anului fiscal/anului fiscal modificat si pana la sfarsitului trimestrului/anului de calcul, si includ: (i) veniturile neimpozabile prevazute la art. 23 si 24 din Codul Fiscal; (ii) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; (iii) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executare; (iv) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; (v) veniturile din subventii; (vi) veniturile din despagubiri de la societatile de asigurari/reasigurari, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau activelor corporale proprii;
  • I reprezinta valoarea achizitiei/productiei de active efectuata in trimestru/anul de calcul, incepand cu anul fiscal 2024, respectiv anul fiscal modificat care incepe in anul 2024;
  • A reprezinta amortizarea contabila a activelor achizitionate/produse inainte de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului isca modificat care incepe in anul 2024.
 • In cazul in care, din aplicarea formulei de calcul pentru determinarea impozitului minim pe cifra de afaceri rezulta o valoare negativa, impozitul minim este zero.
 • Impozitul minim pe cifra de afaceri se determina inainte de recuperarea pierderii fiscale din anii precedenti.

     Impozit suplimentar pentru institutiile de credit

 • Incepand cu 1 ianuarie 2024, se instituie un impozit suplimentar pentru institutiile de credit - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit  persoane juridice straine.
 • Institutiile de credit datoreaza suplimentar impozitului pe profit, un impozit pe cifra de afaceri calculat prin aplicarea unei cote de 1% din cifra de afaceri.
 • Impozitul pe cifra de afaceri se calculeaza, declara si plateste trimestrial, astfel:
  • pentru trimestrele I – III, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata;
  • pentru trimestrul IV, pana la data de 25 martie inclusiv a anului urmator.
 • Pentru scopul calculului de impozit pe profit, impozitul pe cifra de afaceri reprezinta cheltuiala nedeductibila.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

 • Incepand cu 1 ianuarie 2024, cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor vor fi urmatoarele:
  • 1% pentru microintreprinderile care realizeaza venituri care nu depasesc 60,000 EUR inclusiv si nu realizeaza venituri conform codurilor CAEN enumerate mai jos;
  • 3% pentru microintreprinderile care realizeaza venituri de peste 60,000 EUR sau desfasoara activitati, principale sau secundare, corespunzatoare codurilor CAEN 5821, 5829, 6201, 6209, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 6910, 8621, 8622, 8623, 8690 (dezvoltare / editare software, HoReCa, activitati juridice, asistenta medicala si stomatologica)

TVA

Detaliem in cele ce urmeaza cele mai importante schimbari aduse de Proiectul de modificare a Codului Fiscal din perspectiva TVA.

 • Cotele de TVA

Următoarele modificări în ceea ce priveşte cotele de TVA sunt avute in vedere incepând cu 1 ianuarie 2024:

 • Aplicarea cotei reduse de TVA 9% pentru următoarele operatiuni care se califica in prezent pentru cota de TVA de 5%:
  • livrarea de locuinte ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, dupa cum sunt definite in Codul Fiscal. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, se propune mentinerea cotei reduse de TVA de 5% in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024 pentru actele juridice încheiate în perioada  1 ianuarie - 31 decembrie 2023 care au ca obiect plata in avans pentru achizitionarea unei astfel de locuinte. Cu privire la definirea unei locuințe care sa poată fi locuita ca atare in momentul livrarii sunt adaugate criterii suplimentare privind dotarile existente si finisaje. Se mentine obligatia de organizare a Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA.
  • livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă care îndeplinesc anumiţi parametri, inclusiv a kiturilor de instalare, precum şi a tuturor componentelor necesare achiziţionate separat, destinate locuinţelor, clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale. Pentru a beneficia de cota redusa de TVA pentru aceste tranzactii, cumpărătorii au obligația de a da o declarație pe propria răspundere, conform modelului din Anexa Codului fiscal.
  • livrarea şi instalarea de componente pentru repararea şi/sau extinderea sistemelor prevăzute la punctul anterior, ori livrarea acestor sisteme ca parte componentă a livrărilor de construcţii sau ca extraopţiuni la livrarea unei construcţii; Pentru a beneficia de cota redusa de TVA pentru aceste tranzactii, cumpărătorii au obligația de a da o declarație pe propria răspundere, conform modelului din Anexa Codului fiscal.
 • Aplicarea cotei standard de 19% pentru următoarele prestari de servicii care se califica in prezent pentru cota de TVA de 5%:
  • dreptul de utilizare a facilităților sportive, ale caror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313;
  • transportul de persoane în scop turistic sau de agrement cu anumite trenuri sau vehicule, inclusiv cu tracţiune animală, ambarcațiuni sau utilizând instalațiile de transport pe cablu;
  • serviciile constând în permiterea accesului la balciuri, parcuri de distractii si parcuri recreative, ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, precum si pentru evenimente sportive;
 • Eliminarea alimentelor de înaltă valoare calitativă din sfera cotei reduse de TVA de la 5%, si implicit aplicarea cotei reduse de 9% sau a cotei standard de 19%, in funcție de nivelul de zahar adaugat. 
 • Aplicarea cotei standard de 19% pentru următoarele livrari de bunuri care se califica in prezent pentru cota de TVA de 9%:
  • băuturi nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 (inclusiv berea fara alcool),
  • alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs, altele decât cozonacul și biscuiții. Se aplica definitia zaharului adaugat nou adaugata in contextul modificarilor aduse legsilatiei de accize.
 • Se mentioneaza ca declaratia pe propria raspundere pentru aplicarea cotei reduse de TVA de 5%, pentru livrarea de lemn de foc, rumeguş, deşeuri şi resturi de lemn, sub diferite forme către persoanele fizice / persoane juridice / alte entităţi, precum şi livrarea către aceste persoane în calitate de utilizatori finali pentru utilizarea drept combustibil de încălzire a rumeguşului, a anumitor deşeuri şi resturi de lemn, trebuie sa fie data de beneficiar.
 • Scutirea de TVA

Începând cu 1 ianuarie 2024, scutirea de TVA recent introdusa pentru: i) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din reteaua publica de stat; ii) livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive, şi altele asemenea; precum şi iii) adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri destinate unor unitati spitalicesti din reteaua publica de stat sau celor detinute si exploatate de entitatea non-profit,  ramane aplicabila doar daca aceste operaţiuni sunt efectuate către entităţi nonprofit inregistrate in Registrul public organizat de ANAF.

Se elimina posibilitatea aplicarii unei scutiri directe pentru scutirea de TVA pentru astfel de livrări de bunuri/prestari de servicii, ramanand aplicabila doar scutirea prin restituirea TVA (în condițiile stabilite prin legislație).

SISTEMUL RO E-FACTURA

Principalele modificări legislative vizează:

 • Obligativitatea  persoanelor impozabile stabilite în România de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura, pentru tranzacții B2B care au locul livrării/prestării in România, în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024. În aceasta perioadă se menține și obligația de emitere si transmitere a facturilor conform articolului 319 din Codul Fiscal.
 • Obligativitatea persoanelor impozabile nestabilite, dar înregistrate în scop de TVA în România, de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura, începând cu 1 ianuarie 2024. Se  menține pentru aceste tranzacții și obligația de emitere si transmitere  a facturilor conform articolului 319 din Codul Fiscal.
 • Pentru operatorii economici din categoriile enumerate mai sus, nu se aplică contravenții pentru netransmiterea e-facturilor prin sistemul RO e-Factura în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024.
 • Începând cu 1 aprilie 2024 se aplică contravenții pentru netransmiterea facturilor prin sistemul RO e-Factura între 1,000 lei si 10,000 lei, în funcție de categoriile de contribuabili (e.g. mari, mijlocii, mici).
 • Începând cu 1 iulie 2024 intervine obligația emiterii facturilor electronice și transmiterii acestora exclusiv prin canalul RO e-Factura pentru tranzacțiile B2B efectuate de persoane impozabile stabilite în România. Pentru aceste situații, e-factura nu mai face obiectul acceptării de către destinatar.
 • Primirea și înregistrarea facturilor  de către destinatarii persoane impozabile stabilite în România, în altă modalitate decât prin canalul RO e-Factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscrisă în respectiva factură primită.  

ACCIZE

 • Se introduc accize nearmonizate pentru:
  • produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori din tutun, cu sau fără nicotină de 1094,93 lei/kg
  • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins atât între  5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl
  • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl
 • Zahărul adăugat este definit ca zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată și galactoză adăugate ca ingrediente, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din sucurile de fructe neîndulcite, concentrat de suc de fructe, zaharuri din piureuri de fructe si dulceață
 • Nivelul accizelor se va modifica  pentru toate produsele accizabile. Accizele vor fi mai mari pentru toate produsele in 2024, inclusiv pentru produsele la care acciza va fi actualizata cu creșterea prețurilor de consum ce va fi comunicata de Institutul  National de Statistica.

        SISTEM NAȚIONAL RO E-SIGILIU

 • Se instituie Sistemul național RO e-Sigiliu în vederea asigurării respectării trasabilității transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul României
 • Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc
 • Procedura privind stabilirea criteriilor de risc, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri va fi publicată ulterior

Diverse

Acelasi draft legislativ propune si alte masuri de sustinere a demersurilor de redresare a deficitului bugetar, inclusiv masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, noi contraventii si amenzi, etc.

Aceste masuri, cu puternic impact asupra mediului de afaceri din Romania, urmeaza a fi detaliate separat.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică