Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2364/2023 al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

Contact local

EY Romania

1 nov. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

O nouă versiune a Nomenclaturii Combinate (NC) a fost publicată de către Comisia Europeană pe 31 octombrie 2023 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024.

Care sunt principalele modificări?

NC constituie baza pentru declararea mărfurilor în vamă, stabilește codul tarifar și rata taxelor vamale care se aplică unui anumit produs și este, de asemenea, utilizată în scop de accize, TVA, Intrastat, SAF-T, RO e-Factura și sistemul RO e-transport.

Pentru a se ține seama de modificările cerințelor în materie de statistică și de politică comercială, în versiunea NC din 1 ianuarie 2024, au fost introduse noi coduri tarifare pentru produse precum banane „Plátano de Canarias” de la capitolul 8, „tomate” de la capitolul 20, „deșeuri de materiale plastice” de la capitolul 39, „materiale nețesute” de la capitolul 56,  „părți de scaune pentru automobile” de la capitolul 94 din NC.

Printre noile coduri tarifare introduse enumerăm:

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Începând cu 1 ianuarie 2024, vor fi utilizate codurile tarifare noi sau cele modificate. În consecință, ar trebui analizat în ce măsură declarațiile vamale și autorizațiile deținute (de ex. regimuri vamale speciale, accize), declarațiile Intrastat sunt influențate de NC 2024.

Pregătit de către:

  • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
  • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică, România & Moldova
  • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte