CESOP - Proiect de Ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 321*2 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) ”Declaraţie informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată”

Contact local

EY Romania

12 apr. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 10 aprilie 2024 a fost publicat pe site-ul ANAF la secțiunea Transparență decizională Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) ”Declaraţie informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată”.  

În conformitate cu Proiectul de Ordin,  prevederile acestuia se aplică pentru plățile transfrontaliere efectuate începând cu primul trimestru al anului 2024.

Proiectul de Ordin propune conținutul, modul și instrucțiunile de completare ale Formularului (396) "Declaraţie informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată". 

Prestatorii de servicii de plată, cărora li se aplică obligația de raportare, ar trebui să aibă în vedere următoarele aspecte procedurale:

  • obligația de depunere a Formularului (396) exclusiv prin mijloace electronice până cel târziu la sfârşitul lunii care urmează după expirarea trimestrului calendaristic la care se referă informațiile;
  • obligația de validare a formularului, precum și obligația de a depune un nou formular în cazul în care datele cuprinse în Formularul 396 nu sunt validate de către ANAF;
  • posibilitatea de corectare a datelor transmise în cazul în care prestatorul de servicii de plată identifică erori în Formularul (396) depus inițial.

Conform Proiectului de Ordin, termenul de depunere al Formularului 396 se consideră a fi ultima zi calendaristică a respectivei luni, chiar dacă aceasta este o zi nelucrătoare.  Termenul limită de depunere pentru primul trimestru al acestui an este propus a fi 30 aprilie 2024.  În ceea ce privește corecția datelor transmise, aceasta se poate face cel târziu înainte de sfârșitul perioadei de 5 ani stabilite pentru păstrarea datelor conform reglementărilor europene.

Concluzii:

Având în vedere că termenul pentru prima raportare CESOP se apropie (30 aprilie 2024), echipa EY vă poate asista în acest sens, în vederea înţelegerii noilor cerinţe, identificării plăţilor care intră în scopul acestei raportări şi a implementării în condiţii optime a obligației de raportare.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Proiectul de Ordin al președintelui ANAF pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (396) ”Declaraţie informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată” publicat pe site-ul ANAF la secțiunea Transparență decizională.

Pregătit de către:

  • Cristina Galin - Senior Manager, Departamentul de Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev – Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România și Moldova
  • Georgiana Iancu – Partener, Lider al Departamentului de Taxe Indirecte