Noutăți legislative în domeniul relațiilor de muncă

13 mai 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Legislație
Jurisdicții Romania

Guvernul României a adoptat OUG nr. 36/ 2021 privind utilizarea semnăturii electronice în domeniul relațiilor de muncă și pentru modificarea și completarea unor acte normative (OUG 36/ 2021) și OUG nr. 37/ 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/ 2003 – Codul Muncii (OUG 37/ 2021).

OUG 36/ 2021 și OUG 37/ 2021 au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr. 474 din 6 mai 2021 și au intrat în vigoare la aceeași dată.

Redăm în cele ce urmează sumarul principalelor modificări legislative:

Semnătura electronică utilizată în domeniul relațiilor de muncă

OUG 36/ 2021 prevede posibilitatea folosirii semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoțite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului la încheierea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale la acestea, precum și în cazul altor înscrisuri/documente din domeniul relațiilor de muncă.

Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică.

Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul va fi informată cu privire la procedurile ce vizează utilizarea semnăturii electronice.

La încheierea documentației din domeniul relațiilor de muncă, părțile trebuie să utilizeze același tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică.

Modificări în ceea ce privește telemunca

OUG 36/ 2021 modifică definiția noțiunii de telemuncă, astfel încât aceasta nu mai prevede că munca trebuie să fie prestată cel puțin o zi pe lună în regim de telemuncă.

Totodată, nu mai este reglementată obligația de a menționa în contractul de muncă sau în actul adițional la acesta locul/locurile desfășurării activității de telemuncă.

A fost prevăzut în mod expres că angajatorul verifică activitatea telesalariatului în principal prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor.

Modificări în domeniul securității și sănătății în muncă

OUG 36/2021 stabilește în mod expres că dovada instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă poate fi realizată în format electronic (prin utilizarea semnăturii electronice) sau pe suport hârtie în funcție de modalitatea aleasă de către angajator și stabilită prin regulamentul intern.

Modificări în ceea ce privește microîntreprinderile

OUG 37/ 2021 introduce o serie de modificări importante care vizează microîntreprinderile, respectiv acele entități cu până la 9 salariați și care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau care dețin active totale de până la 2 milioane de euro:

  • Fișa postului nu mai trebuie încheiată în formă scrisă, angajatorul putând comunica verbal atribuțiile postului;
  • Prin excepție de la prevederea anterioară, la cererea scrisă a angajatului angajatorul este obligat să comunice în scris fișa postului;
  • Regulamentul intern nu mai este obligatoriu.

Pentru mai multe informații, echipa Radu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pregătit de:

  • Ana Flueran - Senior Associate, Radu și Asociații SPRL

Pentru  informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Radu Diaconu – Partner, Radu și Asociații SPRL
  • Anca Atanasiu - Managing Associate, Radu și Asociații SPRL