Modificări aduse Legii cadastrului și a publicității imobiliare

Contact local

EY Romania

16 nov. 2021
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Legea nr. 264 din 5 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1065 din 8 noiembrie 2021.

Modificările legislative au intrat în vigoare la data de 11 noiembrie 2021.

Redăm în cele ce urmează sumarul principalelor modificări legislative:

Modificarea documentelor în baza cărora se intabulează drepturile reale imobiliare ce se transferă prin efectul fuziunii/divizării

Pentru intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce operează prin efectul fuziunii/divizării, noua documentație solicitată este:

  • hotărârea instanței de judecată care se pronunță asupra legalității fuziunii/divizării;
  • dovada de înregistrare în registrul comerțului;
  • certificatul de înmatriculare în registrul comerțului;
  • proiectul de fuziune/divizare încheiat în formă autentică.

Eliminarea cerinței de folosire a sistemului informatic de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru depunerea online a cererilor de înscriere, recepție sau avizare

Cererea de înscriere, recepție sau avizare va putea fi depusă și online, nemaifiind impusă folosirea sistemului informatic de cadastru și publicitate imobiliară. Cererea va fi însoţită de copii ale înscrisurilor relevante, semnate de deponent cu semnătura electronică calificată, prin care certifică faptul că redarea pe suport informatic s-a făcut după originalul sau copia legalizată a înscrisului şi că nu a fost alterat conţinutul acestuia, sub sancţiunea nulităţii absolute a înscrierii, recepţiei sau avizării.

Accesul online gratuit al avocaților la datele administrate de ANCPI

Începând cu 11 noiembrie 2021, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are obligația de a acorda avocaților, gratuit, acces online la seturile de date administrate de aceasta și de instituțiile subordonate, în condițiile stipulate prin ordin al directorului general al ANCPI.

Pentru mai multe informații, echipa Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pregătit de:

  • Miruna Coderie – Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Roxana Dudău – Partener, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
  • Alexandra Siminiceanu – Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL