Modificări ale procedurii de prelungire a autorizației de construire. Modificări privind categoriile de construcții supuse avizului/autorizației pentru securitate la incendiu.

Contact local

EY Romania

27 oct. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Ordinul nr. 2522 din 28 septembrie 2022 al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației („Ordinul 2522/2022") privind modificareaOrdinului nr.839/2009 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții („Ordinul 839/2009”) a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 970 din 5 octombrie 2022.

Hotărârea Guvernului nr. 1181 din 29 septembrie 2022 („Hotărârea 1181/2022") pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 privind categoriile de construcții și amenajări supuse avizării/autorizării de securitate la incendiu („Hotărârea 571/2016") a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 956 din 30 septembrie 2022.

Redăm în cele ce urmează sumarul principalelor modificări legislative:

Modificarea procedurii de prelungire a autorizației de construire

În conformitate cu Ordinul 2522/2022, cererea de prelungire a duratei autorizației de construire/demolare se depune cu cel puțin 45 de zile înainte de expirarea autorizației.

Aceasta înseamnă că titularii de autorizații trebuie să fie mai atenți în ceea ce privește expirarea autorizației de construire sau de demolare. Dacă normele anterioare reglementau că prelungirea poate fi solicitată cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea autorizației inițiale, noul regulament prevede un termen mai strict, după cum se arată mai sus.

Prelungirea autorizației de construire/demolare poate fi acordată o singură dată, așa cum era prevăzut deja în legislație. Cu toate acestea, termenul de prelungire a fost mărit, de la un maxim de 12 luni, la o durată maximă de prelungire de 24 de luni.

Modificări  privind categoriile de construcții supuse avizului/autorizației pentru securitate la incendiu

Hotărârea 1181/2022 a modificat lista clădirilor și amenajărilor care fac obiectul procedurii de avizare de securitate la incendiu. Vă rugăm să regăsiți mai jos schimbările legislative relevante pentru mediul de business:

 • categorii de clădiri și amenajări care au fost excluse din lista clădirilor ce trebuie autorizate pentru securitate la incendiu:
  • spațiile de alimentație publică cu aria desfășurată cuprinsă între 200 mp și 600 mp;
  • clădirile de importanță excepțională și deosebită, indiferent de suprafață, înălțime sau destinație;
  • clădirile care găzduiesc încăperi/grupuri de încăperi care sunt catalogate ca fiind „săli aglomerate”, indiferent de suprafață, înălțime sau destinație;
 • categorii de clădiri și amenajări care au fost incluse în  lista clădirilor ce trebuie autorizate pentru securitate la incendiu:
  • clădirile cu folosință mixtă și cu o arie cel puțin egală cu 1.000 mp, atunci când unitățile componente nu sunt incluse în alte categorii prevăzute în Hotărârea 571/2016;
  •  clădiri pentru învățământ secundar, terțiar non-universitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților, cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;
  • spațiile comerciale situate în stațiile de metrou;
  • încăperile cu „aglomerări de persoane”, cu o suprafață de cel puțin 100 mp, care fac parte din clădirile civile, în subsolul, demisoul, în podul sau pe acoperișul tip terasă;
 • modificări aduse prevederilor deja existente din Hotărârea 571/2016:
  • prevederea referitoare la sediile autorităților publice cu o suprafață cel puțin egală cu 600 mp, acoperă acum sediul instituției publice;
  • prevederile referitoare la activitățile turistice au fost extinse pentru a include toate clădirile de cazare cu mai mult de 8 camere și/sau capabile să găzduiască 16 persoane, împreună cu facilitățile de alimentație din cadrul acestora;
  • dispozițiile referitoare la instalațiile de producție sau de depozitare cu o suprafață de cel puțin 600 mp se aplică acum numai pentru spațiile închise;
  • instalațiile de depozitare și distribuție a gazului natural comprimat utilizat drept combustibil pentru vehicule care fac obiectul procedurii, au fost limitate la cele situate în spații publice;
  • procedura de autorizare include instalații de securitate la incendiu pentru clădirile existente;
  • camerele sau grupurile de camere care sunt catalogate ca fiind „săli aglomerate” și căile de ieșire sunt incluse în procedura de autorizare, indiferent de suprafață sau de destinație.

Se supun autorizării privind securitatea la incendiu și următoarele categorii de construcții și amenajări:

 • sistemele publice de distribuție a gazelor petroliere lichefiate pentru autovehicule, cu o capacitate de depozitare/stocare care nu depășește 30 m3, dacă nu sunt amplasate în stații mixte de distribuție a carburanților pentru autovehicule;
 • stațiile transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 m3, amplasate în spații publice;
 • construcții sau amenajări temporare în aer liber pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune;
 • construcții sau amenajări temporare în aer liber având destinație comercială, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 2.500 mp.

Pentru mai multe informații, echipa Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pregătit de:

 • Cosmin Maga – Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
 • Miruna Coderie - Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alexandra Siminiceanu – Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL