Noutăți privind regimul de control al produselor cu dublă utilizare

Contact local

EY Romania

6 mai 2022
Subiect Tax Alert
Jurisdicții Romania

Recent a intrat în vigoare Ordonanța de Urgență nr. 43/2022 privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare care transpune în legislația națională Regulamentul (UE) 2021/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2021 de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare.

Printre cele mai importate prevederi ale Ordonanței de Urgență, menționăm următoarele:

a) Modificări legislative preluate din Regulamentul (UE) 2021/821:

 • Cererile de licență se completează și se transmit MAE prin ANCEX prin sistemul informatic e-Licensing;
 • Introducerea a două noi licențe generale de export ale Uniunii EU007 sau EU008 (produse software și tehnologii intragrup, Criptare) cu mențiunea că exportatorul trebuie sa notifice MAE prin ANCEX prima utilizare a acestor licențe cu cel puțin 30 de zile, respectiv 10 zile, înainte de data primului export;
 • Valabilitatea licenței globale si a celei individuale va fi de 2 ani (4 ani pentru proiecte de mare anvergură);
 • Documentele privind derularea operațiunilor cu produse cu dublă utilizare vor trebui păstrate minimum 5 ani, nu 3 ani ca până acum;
 • Furnizarea de asistență tehnică legată de produsele cu dublă utilizare se va efectua pe baza licenței pentru asistență tehnică și nu pe baza licenței individuale.

b) Modificări legislative naționale:

 • Transferurile în interiorul Uniunii de produse cu dublă utilizare se vor putea face doar prin intermediul unei licențe individuale de export și nu a unei licențe globale/individuale de export ca până acum;
 • Termenul în care trebuie obținut certificatul de control al livrării care atestă că marfa a ajuns la destinație, a crescut de la 4 luni la 6 luni;
 •  Valabilitatea licenței de tranzit a crescut de la 30 de zile la 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile, în cazuri justificate;
 • Certificatul internațional de import își va pierde valabilitatea dacă nu este prezentat autorității competente din țară exportatorului în decurs de 6 luni de la data eliberării lui;
 • Mărirea amenzilor prevăzute de legislația națională (de exemplu amenda maximă de 25.000 Ron a fost modificată la 30.000 Ron).

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră ?

În cazul în care compania dumneavoastră efectuează operațiuni cu produse cu dublă utilizare, recomandăm să analizați în ce măsură modificările aduse ordonanței de urgență au impact asupra activității dumneavoastră.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Mihai Petre – Director, Taxe indirecte
 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al  Departamentului de Taxe indirecte