Ordinul nr. 4.636/2022 privind activele pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit și Ordinul nr. 2578/2022 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal

Contact local

EY Romania

19 ian. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Recent, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul 4636/2022 Ministrului Finanțelor privind activele utilizate în activitatea de producției și procesare și activele reprezentând retehnologizare pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, potrivit articolului 22 din Legea nr. 227/ 2015 pivind Codul Fiscal.

Reamintim că potrivit Ordonanței nr.16/2022, scutirea de impozit a profitului investit se aplică și pentru activele utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, începând cu 1 ianuarie 2023.

Astfel, începând cu această dată, profitul investit în echipamente tehnologice, active utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit. Activele corporale, cu excepția activelor utilizate în activitatea de producție și procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

În plus, ordinul nr. 4.636/2022 stabilește noile active pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit ca fiind cele prevăzute în anumite subgrupe și clase din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului:

 • clasa 1.1.1. „Clădiri industriale”;
 • clasa 1.1.2. „Construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.)”;
 • clasa 1.1.3. „Centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni”;
 • clasa 1.1.4. „Centrale termoelectrice și nuclearo-electrice”;
 • clasa 1.2.1. „Clădiri agrozootehnice”;
 • clasa 1.2.2. „Construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane)”;
 • clasa 1.2.3. „Depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare)”;
 • clasa 1.2.4. „Silozuri pentru furaje”;
 • clasa 1.2.5. „Silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor”;
 • clasa 1.2.7. „Construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri”;
 • clasa 1.2.8. „Heleșteie, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură”;
 • clasa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantații pomicole și viticole”;
 • clasa 1.2.10 „Sere, solarii, răsadnițe și ciupercării”;
 • subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”;
 • subgrupa 2.4. „Animale și plantații”.

Prevederile OMF nr. 4.636/2022 au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Ordinul nr. 2578/2022

- Se modifică următoarele formulare:

 • Formularul 010 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică;
 • Formularul 700 - Declaratie pentru inregistrarea/ modificarea in mediu electronic a mentiunilor ulterioare inregistrarii fiscale, precum si pentru radierea inregistrarii fiscale.

- Totodată, sunt oferite instrucțiuni de completare ale acestor formulare, având în vedere modificările apărute.

Pentru mai multe detalii privind cele de mai sus, vă rugăm, consultați Monitorul Oficial nr. 1278 din 30 decembrie 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare.

 

Pregătit de:

 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova

dova