Legea nr. 322/2021 modifică procedura de acordare a deducerilor de impozit față de situația efectuării de sponsorizări

Contact local

EY Romania

10 ian. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Pe data de 30 decembrie 2021 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 1245, Legea nr. 322/2021 privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Modificările aduse de Legea nr. 332/2021 vizează regimul fiscal al sponsorizărilor efectuate de contribuabilii plătitori de impozit pe profit, dar și de cei care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Se introduce posibilitatea redirecționării impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sumele reportate din sponsorizări sau acte de mecenat, în termen de maxim 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit / respectiv declarația de impozit aferent trimestrului IV pentru microîntreprinderi, prin depunerea unui / unor formular / formulare de redirecționare care urmează sa fie stabilite prin Ordin al Președintelui ANAF.

Important de precizat este că redirecționarea poate să aibă loc în situația în care valorile din sponsorizări / acte de mecenat diminuate cu sumele reportate nu au fost utilizate integral, iar beneficiarul sponsorizării este înscris, la data plății sumei respective de către organul fiscal, în Registrul entităților / unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

În cazul contribuabililor membrii ai unui grup fiscal, redirecționarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data începerii anului fiscal 2022 - 2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se pot diminua impozitul pe profit / impozitul pe venitul microîntreprinderii cu cheltuieli de sponsorizare / mecenat, la data efectuării acestora, numai dacă diferența dintre procentul admis al valorii diminuat cu sumele reportate are o valoare pozitivă.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, respectiv din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează numai pentru sponsorizări / acte de mecenat / acordarea de burse private efectuate / înregistrate înainte de 1 ianuarie 2022, respectiv cu data începerii anului fiscal 2022 - 2023 în cazul persoanelor juridice care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit reglementărilor în vigoare la data efectuării sponsorizării, fără a depăși anul 2028.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, consultați Monitorul Oficial nr. 1245 din 30 decembrie 2021.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Tudor Ciocârlan - Manager, Taxe Directe
  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică