S-a publicat procedura de înregistrare a destinatarilor certificați şi a expeditorilor certificați precum și hotărârea care aduce modificări la Codul fiscal în domeniul accizelor

În data de 13 februarie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 120  Ordinul nr. 247 privind procedura şi condițiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificați şi a expeditorilor certificați, în data de 6 martie 2023 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 187 Hotărârea de Guvern nr. 181 pentru modificarea şi completarea Titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale".

 

Ordinul Autorității Vamale Române nr. 247 privind procedura şi condițiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor certificați şi a expeditorilor certificați („Ordinul AVR nr. 247/2023”)

Prin Ordonanța Guvernului nr. 4 din 27 ianuarie 2022 au fost introduse conceptele de destinatar certificat şi expeditor certificat pentru primirea/expedierea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul României pentru a fi livrate în scopuri comerciale, activitate ce presupune înregistrarea acestora la autoritatea vamală teritorială.

Ordinul AVR 247/2023 stabileste procedura şi condițiile în care se realizează înregistrarea destinatarilor/expeditorilor certificați. Printre cele mai importante prevederi ale Ordinului, menționăm:

 • Direcțiile Regionale Vamale reprezintă autoritățile vamale teritoriale competente pentru înregistrarea destinatarilor/expeditorilor certificați în cazul operatorilor economici încadrați în categoria contribuabili mici şi mijlocii care au sediul în raza teritorială a acestora; The Bucharest Regional Customs Directorate represents the competent territorial customs authority for the registration of certified consignees/consignors in the case of economic operators classified as large taxpayers;
 • Direcția Regională Vamală București reprezintă autoritatea vamală teritorială competentă pentru înregistrarea destinatarilor/expeditorilor certificați în cazul operatorilor economici încadrați în categoria mari contribuabili;
 • În ordin este detaliată procedura de înregistrare și procesul de analiză al autorității fiscale competente în urma căruia aceasta emite atestatul reprezentând decizia de aprobare a cererii de înregistrare, iar în situația în care nu sunt îndeplinite toate condițiile de înregistrare, emite decizia de respingere;
 • În situația în care activitatea solicitantului determină modificarea autorității vamale teritoriale competente pentru înregistrare, predarea dosarului către noua autoritate vamală teritorială competentă pentru înregistrare se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data la care intervine modificarea respectivă, după scanarea şi arhivarea electronică a documentelor.

 

Hotărârea de Guvern nr. 181 pentru modificarea şi completarea Titlului VIII "Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal („HG nr. 181/2023”)

Printre cele mai importante modificari aduse prin HG nr. 181/2023 Codului fiscal, menționăm următoarele:

 •  La deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize de la un loc de expediere aflat pe teritoriul României/primite de către un destinatar înregistrat, s-a introdus codul de referință administrativ unic ca alternativă la exemplarul tipărit al documentului administrativ electronic;
 • Certificatul pentru scutirile de la plata accizelor în baza art. 395 alin. (1) din Codul fiscal (de ex. către forțele armate ale unui alt Stat Membru sau ale NATO), se armonizează cu legislația europeană și va fi utilizat modelul prevăzut în anexa II din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 sau cel prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1637/2022, după caz (în cazul în care nu se utilizează certificatul de scutire de TVA);
 • Se detaliază procedurile pentru:
  • remiterea accizelor;
  • deplasările de produse accizabile care au fost eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul altui stat membru pentru a fi livrate acolo în scopuri comerciale, cât și deplasările de produse accizabile în regim suspensiv.
 • Se detaliază procedura pentru înregistrarea destinatarilor certificați și a expeditorilor certificați:
  • înregistrarea se face în baza unei cereri depuse la autoritatea vamală competentă;
  • destinatarul certificat are obligația de a depune o garanție corespunzătoare unei cote de 6% din suma totală a accizelor aferente produselor recepționate în anul anterior.
 • Deplasarea produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum în România de la un expeditor certificat către un destinatar certificat din alt stat membru se realizează numai dacă este acoperită de documentul administrativ simplificat electronic. Proiectul documentului administrativ simplificat electronic trebuie încărcat în sistemul computerizat de monitorizare a mișcărilor intracomunitare cu produse accizabile, denumit EMCS, cu cel mult 7 zile lucrătoare înainte de data înscrisă pe acest document ca dată de expediere a produselor accizabile în cauză.

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

În situația în care primiți/expediați produse accizabile, vă recomandăm să analizați modificările introduse și să luați măsurile necesare în vederea asigurării conformării cu prevederile legale.

 

Pregătit de către:

 • Daniela Neagoe ― Senior Manager, Taxe Indirecte
 • Mihai Petre ― Director, Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev ― Partener, Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu ― PartenerLider al Departamentului de Taxe indirecte 

Ne puteți contacta la: office@ro.ey.com.

YY