Ordinul nr. 393/ 2021 prin care sunt aprobate trei proceduri cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA

Ordinul 393/ 2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea riscului fiscal pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA,  Procedurii de înregistrare, la cerere  și  Procedurii de anulare

În data de 22 martie în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 393/ 2021 prin care sunt aprobate trei proceduri cu privire la înregistrarea în scopuri de TVA. Ordinul aliniază prevederile acestor proceduri la prevederile Codului Fiscal și Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

De asemenea, se abrogă Ordinul nr. 2856/ 2017 prin care se stabileau criteriile și procedura pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Principalele modificări se referă la:

  • clarificarea faptului că evaluarea riscului se va efectua în baza criteriilor detaliate în Anexele 5 sau 6 la Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal;
  • condițiile privind exprimarea punctului de vedere de către contribuabil in legătură cu încadrarea ca si persoana cu risc fiscal ridicat. Respectiv este introdusă posibilitatea comunicării punctului de vedere, a documentelor/ informațiilor/ probelor relevante și a procesului-verbal emis de organul fiscal la finalul audierii prin poșta electronică;
  • direcția regională antifraudă fiscală nu mai este implicată în analiza de risc;
  • în anumite situații, structurile cu atribuții de control competente din cadrul organului fiscal pot efectua verificări faptice și documentare;
  • dacă persoana impozabilă refuză explicit audierea în cadrul căreia poate să îşi exprime punctul de vedere cu privire la decizia ce urmează a fi luată sau nu răspunde la cele două termene consecutive stabilite în vederea audierii, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA va fi respinsă. 

Pentru mai multe detalii consultați Monitorul Oficial  nr. 286 din 22 martie 2021

Echipa EY este disponibilă pentru informații suplimentare referitoare la cele menționate mai sus.

 

Prepared by:

  • Georgiana Pustin ― Manager, Departamentul de Taxe Indirecte
  • Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Knowledge Management Department

For additional information, please contact:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Georgiana Iancu, Partner ― Lider al Departamentului de Taxe Indirecte