Ordinul pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

În data de 4 mai în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr.  632/ 2021 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

Noul model al formularului 300 privind decontul de taxă pe valoare adăugată se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iunie 2021.

Modificările aduse de formularul 300

1. Legea nr. 296/ 2020 a modificat prevederile art. 303 alin.(4) și (5) din  Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal. Schimbările se referă la regularizările pe care persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie sa le efectueze prin decontul de taxa. Ordinul nr. 632  amendează în consecință modelul formularului 300, actualizându-l în funcție de prevederile de mai sus.

Astfel, în decontul de TVA, rândul 40, secțiunea „Regularizări conform art. 303 din Codul fiscal”, a fost redenumit și cuprinde următoarele modificări:

  • În „taxa de plată cumulată” vor fi cuprinse și diferențele de TVA de plată stabilite de organele fiscale, nu doar de organele de inspecție fiscală, prin decizii comunicate până la data depunerii decontului, în condițiile în care diferențele sunt neachitate până la data depunerii.
  • Nu se preiau în decontul de taxă sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit altor legi.

2. Pentru un grup fiscal unic de TVA, doar decontul consolidat de taxă, depus de reprezentantul grupului fiscal unic reprezintă titlu de creanță, Deconturile proprii ale membrilor grupului fiscal unic se transmit doar cu titlu informativ.

În situația îndeplinirii de către reprezentantul grupului fiscal unic a obligației de depunere a decontului consolidat de taxă, pentru grupul fiscal constituit potrivit art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, se bifează caseta corespunzătoare.

Caseta nu se bifează în situația depunerii de către reprezentantul grupului fiscal a decontului de TVA pentru activitatea proprie.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 464 din 04 mai 2021.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare referitoare la cele menționate mai sus. 

 

Pregătit de:

  • Bogdan Papava ― Manager, Indirect Tax
  • Ecaterina Boca ― Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev ― Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
  • Georgiana Iancu, Partner ― Lider al Departamentului de Taxe Indirecte