Legea 125/ 2022 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale

Contact local

EY Romania

17 mai 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent în Monitorul Oficial s-a publicat Legea nr. 125/ 2022 care completează Ordonanța nr. 44/2008 reglementează accesul la activitatea economică, procedura de înregistrare în registrul comerțului şi de autorizare a funcționării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.

Prin prezenta lege se introduce un nou articol care aduce următoarele amendamente:

  • Perioada în care o persoană fizică autorizată desfășoară activități economice în temeiul prezentului OUG constituie vechime în specialitate, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: 
    • activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv; 
    • este înregistrată la registrul comerțului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoașterea vechimii. 
  • Vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfășurat activitate economică şi a achitat contribuțiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.

Echipa EY vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare cu privire la cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România& Moldova