Legea nr. 135/2022 care aduce beneficii angajatorilor din agricultură și din industria alimentară a fost publicată în Monitorul Oficial

25 mai 2022
Subiect Tax Alert
Categorii EY
Jurisdicții Romania

Recent a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 135/ 2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative.  

Prin prezenta lege aduce modificări aplicabile începând cu data de 1 iunie. Astfel, angajații din agricultură și industria alimentară care primesc un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minim 3.000 Ron brut /lună vor beneficia de taxe salariale reduse.

Astfel, similar cu taxele angajaților din domeniul construcțiilor, legea aduce următoarele scutiri:

 • scutirea de impozitul pe venit, în cotă de 10%;
 • scutirea de contribuția la sănătate, în cotă de 10% ;
 • reducerea contribuției la pensii, de la 25% la 21,25%, reducerea de 3,75% fiind fix partea care merge la pilonul II de pensie;
 • reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă, de la 2,25% la 0,3375%.

Beneficiarii prevederilor de mai sus sunt salariații angajatorilor ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) angajatorii desfășoară pe teritoriul României activități  în sectorul agricol și în industria alimentară definite  după cum urmează:

 • cod CAEN 01: agricultură, vânătoare și servicii anexe:
  • 011 cultivarea plantelor nepermanente;
  • 012 cultivarea plantelor din culturi permanente;
  • 013 cultivarea plantelor pentru înmulțire;
  • 014 creșterea animalelor;
  • 015 activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
  • 016 activități auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;
 • cod CAEN 10: industria alimentară

b) angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/ înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplica scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizata si nefacturata;

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 Ron lunar.

Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 Ron, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 Ron nu va beneficia de facilitați fiscale;

d) scutirea se aplica potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.

Prezenta lege este una dintre măsurile prevăzute în pachetul „Sprijin pentru România”.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 489 din 17 mai 2022.

 

Pregătit de:

 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova