Legea nr. 22/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

Contact local

EY Romania

21 ian. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Recent în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 22 care aduce modificări și completează Ordonanța de Urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România.

Prin prezentul act normativ este prevăzut ca nomazii digitali să intre în categoria străinilor ce pot beneficia de viză de lungă ședere.

Conform Legii nr. 22/2022, prin nomad digital se înțelege străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României şi care prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sau care deţine o companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi poate desfăşura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru nomazii care doresc să călătorească şi să rămână pe teritoriul României, în timp ce continuă să obţină venituri din prestarea contractului de muncă la o companie înregistrată în afara României sau din activităţile desfăşurate printr-o companie înregistrată de aceştia în afara României, prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, dacă îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

  • dispun de mijloace de întreţinere obţinute din activitatea desfăşurată, în cuantum de cel puţin trei ori câştigul salarial mediu brut lunar din România pentru fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de viză, precum şi pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
  • desfăşoară activităţile din care obţin venituri, de la distanţă, prin folosirea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

De reținut

Viza de lungă ședere se obține la cerere, pentru care nomazii digitali trebuie să prezinte mai multe documente.

De asemenea, conform prezentului act normativ nomazii digitali, intrați în România în baza unei vize de lungă şedere, pentru alte scopuri, pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară cu îndeplinirea cumulativă a mai multor condiţii.

Prezenta lege a intrat în vigoare începând cu 17 ianuarie 2022.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, consultați  Monitorul Oficial nr. 45 din 14 ianuarie 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

  • Corina Mîndoiu - Partener Asociat, Impozit pe venit și contribuții sociale
  • Iulian Pasniciuc - Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale 
  • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică